Skromnosť a múdrosť sú rečou pre tento svet a vytvárajú jazyk zrozumiteľný tam, kde to už neočakávame. Aby nám deti prinášali radosť, slobodu a cit musíme ísť niekedy až za hranice možností. Žiaci z mesta Šaštín-Stráže dostali pozvánku od p. primátora Mgr. Jaroslava Suchánka a komisie kultúry pod vedením Mgr. Gerdy Fodorovej k slávnostnému oceňovaniu schopností, vedomostí a ušľachtilých ľudských hodnôt, ktorými deti vynikajú vo svojich školách a meste. Na MsÚ v Šaštíne-Strážach sa dňa 28. júna 2017 stretli najlepší žiaci a prišli si prevziať ocenenie priamo z rúk p. primátora. Žiaci tak prežili deň plný lásky a úcty voči ich usilovnej práci. Dúfame, že tento deň bude jedným z tých, na ktorý budú aj v budúcom živote spomínať. Medzi ocenených žiakov patrili Ivan Žák, Leonard Komárek, Aneta Chudá, Kamila Šidáková, Emma Pajpachová, Gabriel Pribila, Margaréta Vajčiová, Linda Machová, Emma Ester Ercolano, Timea Vudiová, Patrícia Fodorová, Monika Vrábelová, Anamária Rafaelová, Ema Burská, Pia Luisa Ercolano a Michaela Slováková. Žiakom ešte raz z hĺbky srdca blahoželáme a ďakujeme rodičom, riaditeľom a učiteľom ZŠ, CVČ, ZUŠ, ŠZŠ za ich obetavú prácu a čas, ktorý venujú svojim žiakom. Čas totiž beží a vy nezabúdajte, že tvoríte šťastie iných, práve tých, ktorých nosíte vo svojich srdciach – vašich žiakov.

                                                                                                                                                                      Mgr. Gerda Fodorová

 

ocenenie 1 2017

ocenenie 2 2017

ocenenie 3 2017

ocenenie 4 2017

ocenenie 5 2017

 

sastin bg dark