Obyvatelia mesta Šaštín-Stráže spoločne s mestom, podnikateľmi a firmami v meste dokázali, že majú srdcia otvorené pre každú formu pomoci. Nebolo tomu inak ani 10. decembra 2017, keď sa do posledného miesta zaplnil kultúrny dom a všetci prežili úžasné popoludnie v spoločnosti vzácnych hostí a umelcov. Členovia miestnej ZO SZTP na čele s predsedníčkou pani Lujzou Kuníkovou dokázali pripraviť naozaj výborné podmienky pre hostí i divákov - skrášlili priestory KD k nepoznaniu, oslovili desiatky sponzorov, presvedčili umelcov, aby boli súčasťou tejto najväčšej benefičnej akcie v meste. V programe vystúpili Bečkovi chlapci z Malaciek, temperamentná speváčka Jadranka, mladá nádejná speváčka z mesta Šaštín-Stráže - Martinka Mihalovičová, prednesom potešila pani Vierka Rundová, moderným tancom všetkých očarila Laura Šmidová a záver programu patril úžasnému triu La Gioia. Svoje vystúpenie predviedli aj deti z miestnej MŠ a klientky z DSS Rohov, ktorým patrí každý rok výťažok z tejto benefičnej akcie.

     Mimoriadnym bodom programu bol paralympijský reprezentant SR v športovej streľbe, rodák zo Šaštína-Stráží Radoslav Malenovský, ktorý bol prijatý za prvého čestného člena miestnej ZO SZTP a súčasne bola uvedená do života kniha o jeho športovej kariére Cesta za medailou.

     ZO SZTP vyslovuje aj touto cestou srdečné poďakovanie všetkým sponzorom a dobrodincom, ktorí podporili benefičný koncert.

 

benef. koncert 12017

benef. koncert 22017

benef. koncert 32017

benef. koncert 42017

benef. koncert 52017

benef. koncert 62017

benef. koncert 72017

benef. koncert 82017

benef. koncert 92017

benef. koncert 102017

benef. koncert 112017

benef. koncert 122017

sastin bg dark