Aj mladí ľudia vedia niečo pre mesto nezištne urobiť. Gazárka 7.7.2018.

Autor je Miško Vrtal mladší

                                                                                                            R. Ovečka 

kilometrovnik 1

kilometrovník 2

kilometrovník 3

kilometrovník 4

kilometrovník 5

kilometrovník 6

sastin bg dark