Dátum
konania

Kultúrne podujatie

   

Január

 

28.1.2017

Farský ples - KD Šaštín

   

Február

 

4.2.2017

Poľovnícky ples - KD Stráže

18.2.2017

Športový ples - KD Šaštín

 

Fašiangy

   

Marec

 

13.3.2017

Mobilný odber krvi - KD Šaštín

19.3.2017

Výročná členská schôdza MO SRZ Šaštín-Stráže - KD Šaštín

26.3.2017

Výročná členská schôdza JDS ZO Šaštín-Stráže - KD Šaštín

28.3.2017

Deň učiteľov - KD Šaštín

   

Apríl

 

16.4.2017

Veľkonočná pátračka - park pri bazilike

22.4.2017

Deň zeme

22.4.2017

Beh šaštínskymi bormi - RO Gazárka

28.4.2017

Stavanie mája - Námestie slobody

   

Máj

 

1.5.2017

Detské rybárske preteky - RO Gazárka

1.5.2017

Šachový turnaj - KD Šaštín

6.5.2017

Tradičné rybárske preteky - RO Gazárka

14.5.2017

Deň matiek

   

Jún

 

3.6.2017

Deň detí - RO Gazárka

10.6.2017

Záhorácky polmaratón

16.6.2017

Deň otcov

18.6.2017

Kultúrne slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko - RO Gazárka

   

Júl

 

8.7.2017

Divadlo - RO Gazárka

22.7.2017

Vernisáž pod holým nebom - RO Gazárka

29. - 30. 7. 2017

Volejbalový turnaj - RO Gazárka

   

August

 

12.8.2017

Vystúpenie pre deti - RO Gazárka

   

September

 

1.9.2017

Koncert na pláži + ohňostroj - RO Gazárka (jazero č. 1)

15.9.2017

Národná púť - Bazilika

   

Október

 

6.10.2017

Mesiac úcty k starším

   

November

 

11.11.2017

Pamiatka padlým vo svetových vojnách

 

Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu

   

December

 

2.12.2017

Mikuláš + ohňostroj

9.12.2017

Betlehem

22.12.2017

Benefičný koncert + trhy

 

 

sastin bg dark