„Mesto Šaštín-Stráže oznamuje, že dňom 01. januára 2011 prešli Domy smútku v meste Šaštín-Stráže pod správu mesta. Domy smútku pohrebným službám otvorí p. Bilik Štefan č.t. 0902 492 328, 0914 248 794 non stop.

Tiež je možné sa prihlásiť na Mestskom úrade u p. Evy Nemcovej č.t. 034/6592 276, 034/ 6592 277 v jej neprítomnosti u p. Renáty Fábryovej a to v čase od 08,00 hod. – 16,oo hod. Poplatky spojené s uložením zosnulého v dome smútku, výkop hrobového miesta a úpravu hrobového miesta vyúčtuje pozostalým p. Eva Nemcová na Mestskom úrade v Šaštíne-Strážach.“

sastin bg dark