Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 2017
Ľudmila Machová
štvrtok, 06. marec 2014

V apríli roku 1994 začali dvaja kamaráti Jozef Hrubý a Ľubomír Zach strieľať z historických zbraní. Zúčastňovali sa streleckých súťaží po celom Slovensku. Do roku 1996 k nim pribudli ďalší štyria strelci. Počas dvoch rokov získali 16 umiestnení na prvých troch miestach v rôznych súťažiach.

Dušan Rösner
  # Zobrazenia: 2480
Dušan Rösner
sobota, 10. november 2012

OZ  Rallycross TEAM knoterdo – N6K TEAM

Občianske združenie   Rallycross TEAM knoterdo  (N6K TEAM) vzniklo z podnetu zakladajúcich členov Radovana Knotka, Libora a Andreja Nesnadných dňa 30.12.2011. Venujeme sa autokrosovému športu.

Dušan Rösner
  # Zobrazenia: 3479
Dušan Rösner
pondelok, 26. marec 2012

 

zachranny korab

www.zachrannykorab.sk

facebook

 Naše číslo účtu je

2872846651/0200
IBAN: SK09 0200 0000 0028 7284 6651
ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM!

OZ Záchranný koráb vzniklo a funguje bez finančnej podpory mesta a stará sa o všetky zvieratá v regióne.  OZ má sídlo v meste Šaštín-Stráže, na ulici J. Donovala č. 337. IČO je 42157064.

Ciele a poslanie OZ
OZ Záchranný koráb má za úlohu pomáhať opusteným, nechceným a týraným zvieratám. Špecializuje sa na záchranu španielov, ale pomôže každému, kto to nutne potrebuje.
Dušan Rösner
  # Zobrazenia: 2372
Dušan Rösner
utorok, 31. január 2012

   Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín-Stráže je jednou z dobrovoľných organizácií v našom meste, ktorá významnou mierou vplýva na využitie voľného času občanov nielen nášho mesta. Má vplyv na oddychové aktivity návštevníkov Rekreačnej oblasti Gazárka, najmä čo sa týka športového rybolovu. Je organizáciou, ktorá zabezpečuje výkon rybárskeho práva na pridelených revíroch v našej lokalite.

Dušan Rösner
  # Zobrazenia: 2820
Dušan Rösner
pondelok, 23. január 2012

Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže vzniklo v roku 1961 po zlúčení PZ Šaštín a PZ Stráže. K 01. 01. 2012 má 28 členov, ktorí obhospodarujú poľovný revír o výmere 2481 ha. Najvyšší orgán Poľovného združenia je členská schôdza, ktorá rozhoduje o všetkých dôležitých skutočnostiach v PZ.

Dušan Rösner
  # Zobrazenia: 2883
Dušan Rösner
utorok, 10. január 2012

Život klubu :

Miestna organizácia zväzu invalidov bola založená v roku 1964. Zakladateľom bol pán Vladimír Polák, ktorý až do roku 1972 pôsobil ako jeho predseda. Klub mal 37 členov. Pán Polák  pôsobil do roku 1972. Od toho roku sa vystriedalo viacero predsedov.

sastin bg dark