TJ SPARTAK Šaštín-Stráže

Adresa klubu: Na kopánke, 908 41  Šaštín-Stráže

IČO: 37850300

DIČ: 2021050746

č. účtu: SK50 0900 0000 0000 3723 7888

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Šaštín-Stráže

 

História klubu

Futbalový oddiel TJ Spartak Stráže bol založený roku 1927 pod názvom Červená hviezda Stráže. Zakladateľom TJ bol p. Jozef Bíly.

V roku 1951 hrá klub pod názvom SOKOL Stráže. V tom čase boli dve mužstvá:

  • A mužstvo hralo okresnú súťaž skupinu A
  • B mužstvo hralo okresnú súťaž skupinu B

Do konca roku 1959 mužstvo hrá v okresných súťažiach. Na prelome rokov 1959 a 1960 sa oddiel Sokol Stráže spojil s Iskrou Šaštín do jedného klubu. Toto však nevydržalo dlho a po januári roku 1961 sa Sokol Stráže osamostatnil zásluhou p. Jána Klemóna a prihlásil sa do okresnej súťaže, vtedajšej 4. triedy. V súťažnom ročníku 1964/65 Stráže hrajú pod názvom Družstevník v majstrovstvách okresu, stávajú sa víťazmi okresnej súťaže a postupujú do 1.B. triedy /dnešná 5. liga/. V decembri 1968 sa Družstevník Stráže premenováva na SPARTAK Stráže. Pod týmto názvom hral 5. ligu v ročníkoch 1970/1971 a 1998/1999. Toto sú najväčšie úspechy A mužstva v súťažiach.

Medzi najväčšie úspechy dorastencov taktiež patrí účasť v 5.lige v ročníku 1986/87.

V súčasnosti má TJ Spartak Stráže 3 mužstvá:

  • mužstvo dospelých, ktoré hrá majstrovstvá okresu
  • mužstvo dorastu, ktoré hrá majstrovstvá okresu (postup v sezóne 2010/11)
  • mužstvo starších žiakov, ktoré hrá taktiež II. triedu

 

http://tjspartakstraze.webnode.sk/

sastin bg dark