Tenisový klub v Šaštíne – Strážach vznikol v roku 2005. Registrovaný je na Ministerstve vnútra v Bratislave k 25. 1. 2008. Vedúcim tenisového klubu a zároveň jeho zakladateľom je Oliver Marosi. Kondičnej príprave detí počas tréningov sa venuje Ľubomír Dorúšek.

Členmi klubu sú dospelí (20 zaregistrovaných členov), deti z mesta Šaštín-Stráže, ale aj z blízkeho okolia (Brodské, Šajdíkove Humence a Borský Mikuláš). Vo svojom voľnom čase sa venujú hre s tenisovou loptičkou a raketou pri množstve pohybu, ktorý si tento šport vyžaduje. Výdatne tým prispievajú k zlepšovaniu svojej fyzickej i psychickej zdatnosti, učia sa hrať v duchu fair-play, utužujú svoje kolektívne zmýšľanie, vytrvalosť, húževnatosť a čo je najdôležitejšie, trávia svoje voľné chvíle zmysluplne a efektívne. Okrem pravidelných tréningov 3 x týždenne sa tieto deti zúčastňujú rôznych tenisových turnajov konaných na území SR a ČR.V uplynulých rokoch to boli tenisové turnaje v Senici, Skalici, Moravskom Svätom Jáne, Pezinku ale i v Brne, Lanžhote, Zlíne a v Uherskom Hradišti.

V letných mesiacoch pravidelné tréningy mladých tenistov prebiehajú na ploche tenisových kurtov v RO Gazárka. V zimnom období mladšie deti trénujú v telocvični ZŠ v Šaštíne-Strážach, staršie deti v neďalekej obci Brodské. V  roku 2009 deti tenisového klubu Šaštín-Stráže po prvýkrát vytvorili spoločnú ligu hráčov s deťmi z tenisového klubu v Moravskom Sv. Jáne, ktorý je zároveň najbližším tenisovým klubom v našom okolí. Veľmi dobré vzťahy vládnu medzi tenisovým klubom v Šaštíne-Strážach a tenisovým klubom v Lanžhote, s ktorým má domáci klub priateľskú družbu.

Členovia tenisového klubu v Šaštíne-Strážach v roku 2013:

Kategória dorastencov:  
1.  Lívia Javorková Šaštín-Stráže
  2.  Barbora Weissová 
Šaštín-Stráže
  3.  Adam Dorúšek
Šaštín-Stráže
Kategória starších žiakov: 4. Soňa Kočková
Šaštín-Stráže
  5. Filip Búzek 
Šaštín-Stráže
  6. Adam Polák 
Šajdíkove Humence
  7. Sabina Džúrna  
Šaštín-Stráže
  8. Martin Fraňo 
Šaštín-Stráže
  9. Timea Polláková
Šaštín-Stráže
  10. Vanesa Samková
Borský Mikuláš
  11. Janka Nesnadná 
Šaštín-Stráže
  12. Klára Weissová
Šaštín-Stráže
Kategória mladších žiakov: 13. Sabina Heseková 
Brodské
  14. Ráchel Štefancová  
Šaštín-Stráže
  15. Agáta Mešťánková
Šaštín-Stráže
  16. Nikola Nemcová 
Šaštín-Stráže
  17. Michal Fraňo 
Šaštín-Stráže
  18. Norbert Hlavenka 
Skalica
Kategória baby tenis: 19. Karin Komarková   
Šaštín-Stráže
Kategória mini tenis:
20. Sophia Skokánková Šaštín-Stráže
  21. Alexandra Fábryová Šaštín-Stráže
  22. Dominik Okasa
Šaštín-Stráže

Hoci deti Tenisového klubu v Šaštíne-Strážach trénujú v skutočne skromnejších  podmienkach, na tenisových turnajoch na Slovensku i v Čechách dosahujú také výkony, ktoré sú porovnateľné s výsledkami detí, trénujúcimi v luxusných podmienkach. Medzi presvedčivé úspechy nášho klubu patrí napr. účasť detí na turnaji Kids Cup v Brne, kde hráčka Tenisového klubu v Šaštíne-Strážach Lívia Javorková (8. ročník ZŠ v Šaštíne-Strážach) v kategórii narodených  v roku 1995, získala druhé miesto a stala sa zároveň náhradníčkou pre celosvetové finále v Paríži.

Deti, ktoré podľahli čaru tohto bieleho športu, zostávajú i napriek úspechom verné svojmu klubu. Napr. Soňa Kočková, Norbert Hlavenka, Lívia Javorková, Barbora Weissová, Adam Dorúšek a Martin Fraňo sú členmi klubu 6. rok.

Keďže Tenisový klub v Šaštíne-Strážach svojou činnosťou a dosiahnutými úspechmi v turnajoch mimo nášho mesta úspešne reprezentuje a zviditeľňuje mesto Šaštín-Stráže, má svojich priaznivcov v radách obyvateľov nášho mesta. Podaktorí tomuto klubu odovzdávajú každoročne  2% zo svojich daní, aby klub podporili. Ide najmä o rodičov a známych členov tenisového klubu. Venovať sa tomuto športu je fyzicky aj finančne náročné  najmä pre rodičov, nakoľko  im musia hradiť štartovné, cestovné i všetku réžiu.

Náš člen Adam Dorúšek bol v minulom roku mimoriadne úspešný v Lanžhot, kde sa uskutočnila Liga družstiev tenistov v kategórii starších žiakov a vyhral.  

 

Nový tenisový kurt

Tenisový klub Šaštín-Stráže pripravil  pre svojich členov a ostaných záujemcov nový tenisový kurt. Ten by mal prispieť k tomu, aby sa tomuto bielemu športu mohlo venovať čo najviac športovcov. Jeden tenisový kurt už v našom meste nestačil. V nedeľu popoludní, 8. septembra 2013, sa zišla na Gazárke skupinka tenisových fanúšikov, aby tu spoločne a slávnostne otvorila tento nový tenisový kurt. S jeho prípravou sa začalo už v apríli 2012. Práce zdržali najmä jarné prívalové dažde, ktoré zatopili viaceré časti nášho mesta, Gazárku nevynímajúc. Slávnosť otvoril príhovorom tréner, správca a predseda Tenisového klubu v jednej osobe Oliver Marosi. Nezabudol poďakovať sponzorom tohto diela, bez ktorých by to určite nešlo tak hladko a trvalo by to oveľa dlhšie. Poďakovanie patrí mestu Šaštín-Stráže, firme Tatrachema, Xella Slovensko, Lekárni u sv. Floriána, pani Janke Nesnadnej, pánovi Jánovi Weissovi, Jozefovi Kečkéšovi, Milanovi Polákovi, Igorovi Skokánkovi, Cyrilovi Filípkovi,  či Ľubomírovi Dorúškovi. Pomohli aj zisky z odvodov 2% z daní všetkých priaznivcov tenisu, ktoré venovali Tenisovému klubu. Hrubú stavbu vykonávala firma Medúz a o zvyšok sa postarali Oliver Marosi, Ľuboš Dorúšek, rodičia detí a známi priaznivcov tenisu. Na otvorení  nového kurtu sa ujal slova aj primátor mesta Ing. Radovan Prstek, ktorý vyzdvihol prínos tohto športového diela pre potreby nielen detí, ale aj dospelých tenistov, ktorí sa tomuto športu venujú. Členmi Tenisového klubu sú deti (22) aj dospelí (20) z nášho mesta i okolia.  Trénovaniu detí sa venuje Oliver Marosi a Ľubomír Dorúšek. Po uvítaní a príhovoroch už nasledoval symbolický prípitok a slávnostné odpaly prvých loptičiek na novom kurte.

                Tenisový klub mesta Šaštín-Stráže je registrovaný pod Ministerstvom Vnútra ako občianske združenie. Svojou činnosťou pomáha v našom meste rozvíjať športového ducha najmä u detí a mládeže, pre ktoré pripravujú ich tréneri počas roka viacero tenisových turnajov.

sastin bg dark