Diana Javorková
  # Zobrazenia: 819
Diana Javorková
utorok, 18. júl 2017

Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život. Takto sa rozhodlo a prišlo darovať krv na mobilný odber dňa 11.7.2017  31 darcov zo Šaštína a blízkeho okolia. Z  31 darcov prišli 3 prvodarcovia a 6 darcov neprešlo vstupným vyšetrením, teda tentokrát nemohli darovať krv. Týchto ľudí si veľmi vážime a patrí im jedno veľké ĎAKUJEME.

Odber krvi je dnes bezpečným spôsobom jej získavania od zdravého darcu a pri dodržaní pravidiel negatívne neovplyvňuje jeho zdravie. Práve naopak, má aj plusy pre zdravie samého darcu, ako napr. vyrovnáva krvný tlak, zlepšuje imunitu a skvalitňuje sa stav pokožky, teda prispieva k regenerácii organizmu. Darci opisujú ,že sa cítia „omladnutí“.

Celý proces darovania trvá od registrácie po odchod domov približne hodinku a samotný odber krvi 5-15 minút.

Týmto by som apelovala na ľudí, ktorí by radi pomohli iným, aby sa nebáli a odhodlali sa urobiť dobrú vec.

 

                                                                                                                                                                             Mgr. Denisa Malová

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1026
Diana Javorková
pondelok, 03. júl 2017

Skromnosť a múdrosť sú rečou pre tento svet a vytvárajú jazyk zrozumiteľný tam, kde to už neočakávame. Aby nám deti prinášali radosť, slobodu a cit musíme ísť niekedy až za hranice možností. Žiaci z mesta Šaštín-Stráže dostali pozvánku od p. primátora Mgr. Jaroslava Suchánka a komisie kultúry pod vedením Mgr. Gerdy Fodorovej k slávnostnému oceňovaniu schopností, vedomostí a ušľachtilých ľudských hodnôt, ktorými deti vynikajú vo svojich školách a meste. Na MsÚ v Šaštíne-Strážach sa dňa 28. júna 2017 stretli najlepší žiaci a prišli si prevziať ocenenie priamo z rúk p. primátora. Žiaci tak prežili deň plný lásky a úcty voči ich usilovnej práci. Dúfame, že tento deň bude jedným z tých, na ktorý budú aj v budúcom živote spomínať. Medzi ocenených žiakov patrili Ivan Žák, Leonard Komárek, Aneta Chudá, Kamila Šidáková, Emma Pajpachová, Gabriel Pribila, Margaréta Vajčiová, Linda Machová, Emma Ester Ercolano, Timea Vudiová, Patrícia Fodorová, Monika Vrábelová, Anamária Rafaelová, Ema Burská, Pia Luisa Ercolano a Michaela Slováková. Žiakom ešte raz z hĺbky srdca blahoželáme a ďakujeme rodičom, riaditeľom a učiteľom ZŠ, CVČ, ZUŠ, ŠZŠ za ich obetavú prácu a čas, ktorý venujú svojim žiakom. Čas totiž beží a vy nezabúdajte, že tvoríte šťastie iných, práve tých, ktorých nosíte vo svojich srdciach – vašich žiakov.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 735
Diana Javorková
pondelok, 03. júl 2017

cvc fotosutaz 2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 535
Diana Javorková
pondelok, 03. júl 2017

Dňa 28.6.2017 sa konala v telocvični na Základnej škole v Šaštíne volejbalová exhibícia. Bola určená pre deti 2. až 4. ročníka ZŠ. Ako sa hrá volejbal a ukážky z tréningov predviedli dievčatá - staršie žiačky z VMS Senica, ktoré hrali aj na Majstrovstvách Slovenska. Spolu s nimi prišli aj trénerky, ktoré deťom vysvetlili, o čom volejbal ako šport je a tiež si pre nich pripravili športové súťaže. Centrum voľného času Beťárik od septembra pripravuje otvoriť záujmový útvar Volejbalová prípravka v Šaštíne-Strážach. Deti uvedených ročníkov sa môžu naň prihlásiť. Potrebné informácie a prihlášky získate v CVČ. 

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 328
Diana Javorková
piatok, 30. jún 2017

Poľsko – krajina s bohatou históriou - ukrýva obec s rozšírenou pôsobnosťou Belzyce, Lublinské vojvodstvo, v okrese Powiat lubelski v rovnomennej gmine. Tiché mestečko, kde žije 7029 obyvateľov, dýcha kultúrou a ekonomickou silou.

Pohostinné Belzyce, srdcom podobné nášmu mestu Šaštín-Stráže, sa pri príležitosti 600. výročia založenia stali hostiteľom delegácií z Maďarska, 2 – Ukrajiny a Slovenska. Pri tejto príležitosti bol pripravený bohatý kultúrny program a láskavá pozornosť všetkých pracovníkov hostiteľského úradu. Organizácia pobytu a osláv bola na vysokej úrovni aj vďaka skvelému kolektívu ľudí a dôležitosti hostiteľa, za čo im patrí veľká vďaka. Burmistr Belzyc Ryszard Góra a primátor mesta Šaštín-Stráže Mgr. Jaroslav Suchánek sústredili svoju pozornosť na hodnoty ako je priateľstvo a spolupráca. Začiatok družobnej spolupráce sa datuje dňom - 11. jún 2017, kedy bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi obcou s rozšírenou pôsobnosťou Belzyce a naším mestom Šaštín-Stráže. Pre naše mesto to predstavuje historický okamžik, pretože je to vôbec prvé partnerstvo na takejto úrovni. Spolupráca sa sústredí na široký rozsah činností v oblasti hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho a športovo-turistického života. Partnerstvo zvyšuje povedomie medzi ľuďmi v Európe aj vo svete. Mestá majú možnosť participovať ako projektoví partneri na príprave spoločných projektov financovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ, školstva, pamiatok, ľudových tradícií, turistiky, ochrany životného prostredia, výmeny skúseností podnikateľov v oblasti remesla, obchodu a služieb a pod...

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 610
Diana Javorková
streda, 28. jún 2017

ks 1 2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 562
Diana Javorková
piatok, 09. jún 2017

Dňa 6. júna 2017 sa pod záštitou primátora mesta Šaštín-Stráže konal turnaj vo futbale žiakov II. stupňa základných škôl. Išlo o 17. ročník spomínaného turnaja a zúčastnili sa ho tieto školy: ZŠ Borský Sv. Jur, ZŠ Čáry, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ Sekule a hostiteľská ZŠ Šaštín-Stráže.

Umiestnenie škôl :           

1. miesto   ZŠ Borský Mikuláš

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 942
Diana Javorková
piatok, 09. jún 2017

Kulturne slavnosti 2017 plagat

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 526
Diana Javorková
piatok, 09. jún 2017

29. zahoracky maraton a 14. polmaraton 2017

 

sastin bg dark