Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1048
Diana Javorková
streda, 06. september 2017

CVC ponuka kruzkov 20172018

 

 

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 956
Diana Javorková
utorok, 05. september 2017

put 2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 921
Diana Javorková
štvrtok, 10. august 2017

Slavnosti Rohoznik 12017

Slavnosti Rohoznik 22017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 631
Diana Javorková
štvrtok, 03. august 2017

Ako každoročne, tak aj toto leto sme zorganizovali v CVČ Beťárik letné prímestské tábory. Prvý turnus bol nazvaný Z rozprávky do rozprávky a trval od 17.7.2017 do 21.7.2017. Zúčastnilo sa ho 13 detí rôzneho veku. Počas celého rozprávkového týždňa sa deti zaoberali rozprávkami, boli na Smolenickom zámku, mali rytierske súboje, hľadali poklad v lese, vyberali najšikovnejšiu princezničku, zaplávali si na plavárni v Senici a na záver si pochutnali na ovocnej torte od pána primátora.

Druhý turnus bol nazvaný Dobrodružstvo a bádanie s Beťárikom v termíne od 24.7.2017 do 28.7.2017. Tento turnus navštevovalo 22 detí, ktoré počas celého týždňa bádali, skúmali, vyrábali, súťažili. Robili pokusy s vodou a olejom, pripravili lávovú lampu a ďalšie pokusy s vodou a jej vysokým povrchovým napätím. V lese sa naučili vytvoriť druhy táborových ohnísk - pyramída, pagoda, naučili sa zhotoviť improvizované nosidlá pre “ raneného“, určovali stopy zvierat, poznávali listy zo stromov, liečivé rastliny, navštívili tiež plaváreň v Senici a boli v zábavnom vedeckom parku Vida v Brne, kde si mohli deti všeličo vyskúšať, zahrať sa na hudobnom koberci, zakorčuľovať si na umelom ľade, videli rôzne experimenty a expozície z oblasti vedy.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1296
Diana Javorková
štvrtok, 03. august 2017

V sobotu 29. a v nedeľu 30. júla 2017 privítala RO Gazárka nadšencov a skalných fanúšikov plážového volejbalu, ktorí si prišli zmerať sily v troch kategóriách. XVII. ročník plážového volejbalu pripravila športová a kultúrna komisia v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže.

V sobotu si v kategórii ŽENY zmeralo svoje sily 13 súťažných dvojíc a v kategórii MUŽI 14 súťažných dvojíc. V kategórii ŽENY nás reprezentovali: Miroslava Beňová a Michaela Kujovská, v kategórii MUŽI domácich reprezentovali: Martin Dorúšek, Ján Bodorik, Roman Katerinec a Bystrík Beňo.

V nedeľu turnaj pokračoval v kategórii MIX, kde súťažilo 21 družstiev, naše mesto reprezentovali: Bystrík Beňo a Miroslava Beňová, Ján Bodorik a Martin Dorúšek. V priebehu turnaja sa uskutočnilo aj niekoľko súťaží ako napr. nosenie sudov na rýchlosť, krtkovanie a súťaž v najrýchlejšom vypití pollitrového piva.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 848
Diana Javorková
štvrtok, 03. august 2017

     „Pozdravujem Vás dôchodcovia milí, prihováram sa Vaším šedinám ........“ týmto pozdravom, krátkou básňou zahájila slávnostné stretnutie k 20. výročiu Jednoty dôchodcov Slovenska – základnej organizácie v Šaštíne-Strážach pani Rozália Slováková, členka výboru. Slova sa ujal predseda JDS-ZO Šaštín-Stráže pán Jozef Bakič, ktorý oboznámil prítomných s programom slávnostného stretnutia a zároveň privítal hostí. Nezabudol zároveň poďakovať našim sponzorom, ktorí boli menovite vypísaní na výveske. Slávnostné stretnutie pokračovalo vystúpením súboru „Kuklovjánek“ z Kuklova, naše spevácke teleso pod vedením pani Anny Bakičovej „Senior“ nás potešilo krásnymi ľudovými piesňami. Program pokračoval bilanciou činnosti, ktorú vykonal náš predseda JDS-ZO Šaštín-Stráže pán Jozef Bakič. Krátkymi príhovormi nás pozdravili všetci hostia. Okresná organizácia JDS pod vedením pani Anny Šefčíkovej a podpredsedníčky pani Márie Jamríškovej nám odovzdala - Ďakovný list k 20. výročiu našej organizácie. Všetci naši prítomní členovia i hostia boli obdarovaní krásnym hrnčekom s logom našej organizácie a zaslúžilí členovia obdržali ďakovné listy a kvety. Náš duchovný páter Martin Lehončák nám udelil požehnanie s krátkou modlitbou, po ktorom nasledovala večera. O príjemnú atmosféru sa postarala hudba „Echo-band“.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 809
Diana Javorková
streda, 19. júl 2017

volejbal plagat 2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 993
Diana Javorková
utorok, 18. júl 2017

Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život. Takto sa rozhodlo a prišlo darovať krv na mobilný odber dňa 11.7.2017  31 darcov zo Šaštína a blízkeho okolia. Z  31 darcov prišli 3 prvodarcovia a 6 darcov neprešlo vstupným vyšetrením, teda tentokrát nemohli darovať krv. Týchto ľudí si veľmi vážime a patrí im jedno veľké ĎAKUJEME.

Odber krvi je dnes bezpečným spôsobom jej získavania od zdravého darcu a pri dodržaní pravidiel negatívne neovplyvňuje jeho zdravie. Práve naopak, má aj plusy pre zdravie samého darcu, ako napr. vyrovnáva krvný tlak, zlepšuje imunitu a skvalitňuje sa stav pokožky, teda prispieva k regenerácii organizmu. Darci opisujú ,že sa cítia „omladnutí“.

Celý proces darovania trvá od registrácie po odchod domov približne hodinku a samotný odber krvi 5-15 minút.

Týmto by som apelovala na ľudí, ktorí by radi pomohli iným, aby sa nebáli a odhodlali sa urobiť dobrú vec.

 

                                                                                                                                                                             Mgr. Denisa Malová

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1193
Diana Javorková
pondelok, 03. júl 2017

Skromnosť a múdrosť sú rečou pre tento svet a vytvárajú jazyk zrozumiteľný tam, kde to už neočakávame. Aby nám deti prinášali radosť, slobodu a cit musíme ísť niekedy až za hranice možností. Žiaci z mesta Šaštín-Stráže dostali pozvánku od p. primátora Mgr. Jaroslava Suchánka a komisie kultúry pod vedením Mgr. Gerdy Fodorovej k slávnostnému oceňovaniu schopností, vedomostí a ušľachtilých ľudských hodnôt, ktorými deti vynikajú vo svojich školách a meste. Na MsÚ v Šaštíne-Strážach sa dňa 28. júna 2017 stretli najlepší žiaci a prišli si prevziať ocenenie priamo z rúk p. primátora. Žiaci tak prežili deň plný lásky a úcty voči ich usilovnej práci. Dúfame, že tento deň bude jedným z tých, na ktorý budú aj v budúcom živote spomínať. Medzi ocenených žiakov patrili Ivan Žák, Leonard Komárek, Aneta Chudá, Kamila Šidáková, Emma Pajpachová, Gabriel Pribila, Margaréta Vajčiová, Linda Machová, Emma Ester Ercolano, Timea Vudiová, Patrícia Fodorová, Monika Vrábelová, Anamária Rafaelová, Ema Burská, Pia Luisa Ercolano a Michaela Slováková. Žiakom ešte raz z hĺbky srdca blahoželáme a ďakujeme rodičom, riaditeľom a učiteľom ZŠ, CVČ, ZUŠ, ŠZŠ za ich obetavú prácu a čas, ktorý venujú svojim žiakom. Čas totiž beží a vy nezabúdajte, že tvoríte šťastie iných, práve tých, ktorých nosíte vo svojich srdciach – vašich žiakov.

sastin bg dark