Diana Javorková
  # Zobrazenia: 803
Diana Javorková
piatok, 29. september 2017

cvc   sarkaniada 2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 737
Diana Javorková
streda, 06. september 2017

cvc KDaM 20172018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1210
Diana Javorková
streda, 06. september 2017

CVC ponuka kruzkov 20172018

 

 

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1098
Diana Javorková
utorok, 05. september 2017

put 2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1050
Diana Javorková
štvrtok, 10. august 2017

Slavnosti Rohoznik 12017

Slavnosti Rohoznik 22017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 711
Diana Javorková
štvrtok, 03. august 2017

Ako každoročne, tak aj toto leto sme zorganizovali v CVČ Beťárik letné prímestské tábory. Prvý turnus bol nazvaný Z rozprávky do rozprávky a trval od 17.7.2017 do 21.7.2017. Zúčastnilo sa ho 13 detí rôzneho veku. Počas celého rozprávkového týždňa sa deti zaoberali rozprávkami, boli na Smolenickom zámku, mali rytierske súboje, hľadali poklad v lese, vyberali najšikovnejšiu princezničku, zaplávali si na plavárni v Senici a na záver si pochutnali na ovocnej torte od pána primátora.

Druhý turnus bol nazvaný Dobrodružstvo a bádanie s Beťárikom v termíne od 24.7.2017 do 28.7.2017. Tento turnus navštevovalo 22 detí, ktoré počas celého týždňa bádali, skúmali, vyrábali, súťažili. Robili pokusy s vodou a olejom, pripravili lávovú lampu a ďalšie pokusy s vodou a jej vysokým povrchovým napätím. V lese sa naučili vytvoriť druhy táborových ohnísk - pyramída, pagoda, naučili sa zhotoviť improvizované nosidlá pre “ raneného“, určovali stopy zvierat, poznávali listy zo stromov, liečivé rastliny, navštívili tiež plaváreň v Senici a boli v zábavnom vedeckom parku Vida v Brne, kde si mohli deti všeličo vyskúšať, zahrať sa na hudobnom koberci, zakorčuľovať si na umelom ľade, videli rôzne experimenty a expozície z oblasti vedy.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1458
Diana Javorková
štvrtok, 03. august 2017

V sobotu 29. a v nedeľu 30. júla 2017 privítala RO Gazárka nadšencov a skalných fanúšikov plážového volejbalu, ktorí si prišli zmerať sily v troch kategóriách. XVII. ročník plážového volejbalu pripravila športová a kultúrna komisia v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže.

V sobotu si v kategórii ŽENY zmeralo svoje sily 13 súťažných dvojíc a v kategórii MUŽI 14 súťažných dvojíc. V kategórii ŽENY nás reprezentovali: Miroslava Beňová a Michaela Kujovská, v kategórii MUŽI domácich reprezentovali: Martin Dorúšek, Ján Bodorik, Roman Katerinec a Bystrík Beňo.

V nedeľu turnaj pokračoval v kategórii MIX, kde súťažilo 21 družstiev, naše mesto reprezentovali: Bystrík Beňo a Miroslava Beňová, Ján Bodorik a Martin Dorúšek. V priebehu turnaja sa uskutočnilo aj niekoľko súťaží ako napr. nosenie sudov na rýchlosť, krtkovanie a súťaž v najrýchlejšom vypití pollitrového piva.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 969
Diana Javorková
štvrtok, 03. august 2017

     „Pozdravujem Vás dôchodcovia milí, prihováram sa Vaším šedinám ........“ týmto pozdravom, krátkou básňou zahájila slávnostné stretnutie k 20. výročiu Jednoty dôchodcov Slovenska – základnej organizácie v Šaštíne-Strážach pani Rozália Slováková, členka výboru. Slova sa ujal predseda JDS-ZO Šaštín-Stráže pán Jozef Bakič, ktorý oboznámil prítomných s programom slávnostného stretnutia a zároveň privítal hostí. Nezabudol zároveň poďakovať našim sponzorom, ktorí boli menovite vypísaní na výveske. Slávnostné stretnutie pokračovalo vystúpením súboru „Kuklovjánek“ z Kuklova, naše spevácke teleso pod vedením pani Anny Bakičovej „Senior“ nás potešilo krásnymi ľudovými piesňami. Program pokračoval bilanciou činnosti, ktorú vykonal náš predseda JDS-ZO Šaštín-Stráže pán Jozef Bakič. Krátkymi príhovormi nás pozdravili všetci hostia. Okresná organizácia JDS pod vedením pani Anny Šefčíkovej a podpredsedníčky pani Márie Jamríškovej nám odovzdala - Ďakovný list k 20. výročiu našej organizácie. Všetci naši prítomní členovia i hostia boli obdarovaní krásnym hrnčekom s logom našej organizácie a zaslúžilí členovia obdržali ďakovné listy a kvety. Náš duchovný páter Martin Lehončák nám udelil požehnanie s krátkou modlitbou, po ktorom nasledovala večera. O príjemnú atmosféru sa postarala hudba „Echo-band“.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 932
Diana Javorková
streda, 19. júl 2017

volejbal plagat 2017

sastin bg dark