Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1108
Ľudmila Machová
utorok, 13. december 2016

erb sastin_strazelogo SZTPBenefičný koncert

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Šaštíne-Strážach v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže pripravila 11. decembra 2016 15. ročník benefičného koncertu, ktorého výťažok už tradične podporí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a miestnu materskú školu. Okrem členov ZO SZTP a výboru tejto organizácie sa koncertu zúčastnil primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek a ďalší zástupcovia mesta,  JUDr. Renáta Zmajkovičová – krajská predsedníčka strany SMER, riaditeľka DSS Rohov Dr. Monika Knezovičová a mnohí zamestnanci tohto zariadenia. Koncertu sa zúčastnili taktiež hostia, ktorí myšlienku benefičného koncertu podporili finančne.

Celý koncert moderoval pán Miroslav Fančovič, ktorý sa prezentoval aj ako spevák a prispel do programu piesňou.  V programe vystúpili okrem detí z MŠ Šaštín-Stráže a klientok z DSS Rohov aj ďalší hostia: mladá speváčka Martina Mihalovičová, ktorá má korene v našom meste, za sprievodu klavíra a Richarda Šimka zaspievala niekoľko árií operná speváčka Michaela Tonková, klientky z Rohova roztancoval rezkou hudbou muzikálový spevák Martin France z Prahy, mladá sympatická speváčka Anka Repková svojím nežným prejavom pohladila nejedno srdce v predvianočnom zhone, šansónová speváčka Monika Stanislavová a spevácka legenda Zdeněk Sychra vrátili mnohých do spomienok z mladosti. Všetci účinkujúci vystúpili bez nároku na honorár. Zaplnený kultúrny dom ožil piesňami, ale i tancom a úprimnou radosťou dievčat z Rohova, ktoré sa na túto krásnu akciu vždy tešia a taktiež prispejú svojim milým vystúpením.

Poďakovanie za prípravu koncertu patrí všetkým organizátorom - výboru i členom ZO SZTP, účinkujúcim i technikom, ktorí zabezpečili ozvučenie i osvetlenie - p. Rastislavovi Mihalovičovi a p. Jozefovi Polákovi.

Ľudka Machová

(Tento príspevok zostane uložený v stĺpčeku Kultúra, šport a cestovný ruch.)

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 2092
Ľudmila Machová
nedeľa, 04. december 2016

erb sastin_strazeOslavy Mikuláša v Šaštíne-Strážach

                Mesto Šaštín-Stráže a členovia kultúrnej komisie pripravili 3. decembra 2016 pre občanov mesta, ktorí majú v sebe detskú dušu a veria v čaro príchodu Mikuláša, bohatý program doplnený oproti predchádzajúcim rokom o niektoré novinky. Bol to napr. vianočný strom prianí, na ktorý si mohli deti pripevniť farebný lístok so svojím tajným želaním. Veľmi zaujímavou bola aj svetelná šou, v ktorej sme pomedzi mihajúce sa obrázky zazreli i názov nášho mesta, či farebný mestský erb.

                Predvečerný program otvorili deti z mesta svojimi vystúpeniami: Detský spevácky súbor Rozmarínek, tanečnice z CVČ Beťárik a žiaci ZUŠ - hrou na flautu i tancom skupiny ŠandS. Potom medzi nich už zavítal koč so vzácnymi hosťami - Mikulášom a nežnými anjelikmi. O chvíľu za nimi pribehla i družina nezbedných čertov, ktorí vystrašili nejedno dieťa, sľubujúce polepšenie. Mikulášovi prišli zarecitovať a zaspievať mnohé odvážne deti, ktoré on za to odmenil malou sladkosťou. Potom sa rozdávali odmeny z bohatej tomboly a na rad prišlo aj oceňovanie výtvarnej súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Odmeny si prevzali deti v troch súťažných kategóriách podľa veku a typov škôl v meste.

                 Počas celého popoludnia bolo pripravených niekoľko sprievodných akcií - kolotoč, stánky s občerstvením, hračkami, balónikmi a možnosť vozenia sa na voze ťahanom koňmi. Záver programu patril už tradične bohatému ohňostroju.

Machová

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 790
Diana Javorková
piatok, 25. november 2016

Stretnutie s primátorom

Dňa 22.11.2016 o 15.00 hodine bolo v priestoroch klubu jednoty dôchodcov v Šaštíne –Strážach, stretnutie dôchodcov s primátom mesta Mgr. Jaroslavom Suchánkom. Spolu s primátorom prišiel i zástupca primátora a poslanec Mgr. Rudolf Ovečka. Naše stretnutie zahájila pani Mgr. Ľudmila Machová slovom i následne piesňami súboru Rozmarínek a sólovou speváčkou Karinkou Kučerovou. Veru sme si všetci spolu s deťmi zanôtili naše krásne ľudové piesne. Je obdivuhodné s akým entuziazmom sa pani Mgr. Ľudmila Machová venuje vedeniu súboru Rozmarínek a hlavne výberu piesní, ktoré nám pripomenuli našu mladosť. Radosť v duši a teplo pri srdci – to nám vždy prinesie súbor Rozmarínek. Ale už bolo na čase venovať sa naším hlavným hosťom pánovi primátorovi a jeho zástupcovi.

Na priateľskom stretnutí sa primátor zaujímal o potreby našich seniorov. Bol priestor i na kladenie otázok, ktoré zaznamenával zástupca primátora Mgr. Rudolf Ovečka a pán primátor Mgr. Jaroslav Suchánek odpovedal a v niektorých prípadoch odpovede dopĺňal i Mgr. Rudolf Ovečka. Otázky boli rôzne a to: naše chodníky v meste a hlavne chodník pri ambulancii pani MUDr. Silvii Ožvoldíkovej, ktorý sa mení na potôčik pri daždi, prechody pre chodcov a ich nedostatok, oprava cesty II. triedy na ulici M. R. Štefánika, oprava sôch v parku pri križovatke, parkovanie na námestí a jeho rekonštrukcia, veľa túlavých psíkov v meste, požiadavka na spomaľovacie pásy, oprava kalvárie ..... Otázky nemali konca a naši seniori zmenili posedenie s primátorom na „hodinu“ otázok. Ale naši hostia statočne a trpezlivo odpovedali. Očividne im komunikácia s našimi seniormi, vypočutie ich podnetov a postrehov, osobné vysvetlenie problémov v meste a ich riešenie, tiež narastajúci záujem o dianie v meste veľmi prospelo. Veď i toto je cesta zlepšovania komunikácie predstaviteľov mesta a občanov. Ďakujeme Vám za návštevu a bolo nám potešením stretnúť sa s Vami.

                                                                                                                                      

                                                                                  Mária Vizváryová

jds 7

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 752
Diana Javorková
streda, 16. november 2016

Krásne Vianoce všetkým!

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro Vianoc. Adventné vence, vianočné aranžmá, vianočné gule a ďalšie vianočné ozdoby a dekorácie zdobia náš vianočný stromček, ale aj ďalšie časti našich príbytkov v období Vianoc. Ak hľadáte inšpiráciu ako urobiť Vaše Vianoce ešte zaujímavejšie, mali ste byť s nami v klube jednoty dôchodcov v bazilikone dňa 15.11.2016. V toto popoludnie nás navštívila pani Vladka Kozánková, ktorá je ako dobrá víla, trpezlivá, šikovná a aj  nám skôr narodeným rada vysvetlí, názorne ukáže a znovu a znovu ... Naša Vladka Kozánková nie je u nás prvýkrát, pretože na jar sme s ňou vyrábali krásne kvetinky, ale dnes nám prišla ukázať výrobu vianočných stromčekov a vianočných gulí. Máme v našom meste obyvateľov, ktorým už rôčky nedovoľujú vyrobiť a vyzdobiť si svoj byt, preto naše vianočné stromčeky a gule budú slúžiť ako darček k Vianociam pre našich prestárlych obyvateľov.

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1772
Ľudmila Machová
utorok, 15. november 2016

erb sastin_strazeikona JDSSpomienka na obete svetových vojen

Krátkymi pietnymi pozastaveniami sme si v Šaštíne-Strážach pripomenuli 11. novembra 2016 o 11. hodine a 11. minúte obete svetových vojen. Už po niekoľko rokov je táto udalosť v réžii členov miestnej JDS a mestského úradu. Zúčastnili sa jej mnohí obyvatelia mesta, členovia JDS, bývalá kontrolórka mesta pani Mária Vizváryová, súčasný kontrolór pán Anton Mošať, správca farnosti don Jozef Pὂstényi a primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek. Úctu obetiam vojen prišli vzdať aj žiaci miestnej základnej školy spolu so svojimi pedagógmi. Spomienku umocňovala (ako aj v minulosti) čestná stráž v dobových kostýmoch z 1. svetovej vojny. V tomto roku sa opäť počas spomienky rozozvučali zvony filiálnych kostolov v Strážach i Šaštíne a Národný zvon spolu s ďalšími dvomi najväčšími zvonmi v Bazilike.

Každé z pietnych zastavení začínala básňou pani Elene Ovečková. Potom sa krátko prihovorila pani Vizváryová alebo pán Jozef Bakič a spomienku ukončilo duchovné slovo s krátkou modlitbou. Večer bola v Kostole sv. Alžbety slúžená za všetky obete svetových vojen svätá omša. Pietnej spomienke predchádzalo čistenie a úprava obidvoch pamätníkov členmi JDS v spolupráci s vedením mesta Šaštín-Stráže, za čo im patrí tiež poďakovanie.

Machová

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1346
Ľudmila Machová
pondelok, 07. november 2016

červený krížerb sastin_strazeŠiesta Kvapka pre Sedembolestnú

                MS SČK v Šaštíne–Strážach v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže a NTS Bratislava zorganizovali už šiesty miestny mobilný odber krvi v kultúrnom dome, ktorého sa zúčastnili aj darcovia z okolia mesta. Napriek tomu, že mnohým v poslednej chvíli zdravotné problémy zabránili v účasti na odbere, našlo sa 31 dobrovoľníkov, ktorí sa 7. novembra 2016 rozhodli pomôcť iným. Krv darovalo nakoniec len 26 z nich a opäť sa medzi nimi našli prvodarcovia - tento raz traja. Väčšinu darcov tvorili domáci, ktorých stále pribúda a pevne veríme, že povzbudia aj iných.

Poďakovanie patrí týmto darcom krvi zo Šaštína-Stráží: Ing. Gabriela Baďurová, Ladislav Barczi,  Bianka Barcziová, Eva Barcziová, Silvia Bellová, Dušan Bíly, Viktor Bíly, Dominik Bulka, Ivana Bulková, Ing. Lenka Černá, Pavel Hornák, Zdenka Hornáková, Ivana Kovárová, Kristína Machová, Mgr. Silvia Macová, Vladimír Matula, Mgr. Ľudmila Menšíková, Milan Mikula, Oto Pribyl, Jozef Slovák, Zuzana Smid, Mgr. Jaroslav Suchánek, Jana Tokárová, Pavol Troják, Stanislav Vajči, Marek Valla a Anna Vojtková.

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 759
Ľudmila Machová
piatok, 28. október 2016

červený krížerb sastin_strazeOpäť sa pomáhalo ľuďom v núdzi

Vyše 45-tisíc domácností na Slovensku v hmotnej núdzi opäť dostalo potravinovú pomoc. Medzi týmito domácnosťami je i 39 z mesta Šaštín-Stráže. Neziskové organizácie rozdelili v rámci tejto pomoci vyše 90-tisíc balíčkov potravín a z nich vyše 70 zostalo v našom meste. Okolo 30-tisíc rodín s deťmi dostalo na Slovensku aj balíčky so základnými hygienickými potrebami.  V Šaštíne-Strážach rozdával takúto pomoc vo štvrtok 27. októbra 2016 Slovenský červený kríž. Program potravinovej pomoci financuje Európska únia. Naposledy sa potravinové balíky distribuovali v júli. Zoznam ľudí, odkázaných na takúto formu pomoci, určil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nebolo treba predkladať žiadosti ani iné potvrdenia. 

Hmotná núdza je stav, keď príjem domácnosti nedosahuje jej životné minimum a jej členovia si nemôžu zabezpečiť príjem, alebo si ho zvýšiť. Pomoc patrí rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; dôchodcom (aj invalidným a ťažko zdravotne postihnutým), ktorí nemajú príjem so zárobkovej činnosti a iným osobám v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii.

Potravinová pomoc (balíky s hmotnosťou po 13,5 kg) obsahovali: cestoviny, múku, ryžu, viaceré strukoviny, olej, cukor, mäsové konzervy, paštéty, instantné polievky, sušené mlieko a paradajkový pretlak. Hygienický balíček obsahoval mydlo, šampón, zubné kefky a pastu. Jednotlivec bez nezaopatrených detí dostal 1 potravinový balíček; rodina s 1 - 2 deťmi dostala 2 balíky potravín a jeden hygienický;  rodina s 3 - 4 deťmi dostala 3 potravinové a 2 hygienické balíčky; rodina s min. 5 deťmi dostala 4 potravinové a 2 hygienické balíčky. 

Machová

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1748
Ľudmila Machová
štvrtok, 20. október 2016

erb sastin_strazečervený krížPoďakovanie darcom krvi

                Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža pripravili slávnostné popoludnie spojené s poďakovaním darcom krvi, ktorí sa pravidelne zúčastňujú miestnych mobilných odberov krvi. Slávnosti sa zúčastnili, okrem darcov krvi a členov MS SČK, nielen domáci organizátori a hostitelia akcie - primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek, prednostka MsÚ Ing. Mária Macejková a predsedníčka MS SČK Mgr. Eva Štefancová, ale aj pozvaní hostia - riaditeľka ÚS SČK v Senici PhDr. Miriam Madunická PhD.; miestna obvodná lekárka MUDr. Silvia Ožvoldíková a majiteľka Lekárne na námestí PharmDr. Andrea Jankovýchová, PhD.

                Slávnostné popoludnie otvoril kultúrny program - ľudové piesne za sprievodu akordeónu v podaní Karin Kučerovej, žiačky 9. roč. ZŠ v Šaštíne-Strážach a piesne i tance v podaní DSS Adrianka zo ŠZŠ v Šaštíne-Strážach. Postupne si všetci prítomní vypočuli krátke príhovory od spomínaných hostí i domácich organizátorov akcie, v ktorých zazneli najmä slová o význame darcovstva krvi a nezištnej pomoci iným.

Nasledovalo oceňovanie darcov krvi z mesta Šaštín-Stráže. Poďakovanie spolu s malým darčekom bolo určené pre nasledovných 29 darcov krvi:

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 864
Diana Javorková
štvrtok, 20. október 2016

Tak ako každý utorok, i minulý týždeň sme sa stretli v klube Jednoty dôchodcov v Bazilikone na námestí v Šaštíne-Strážach. Skúšali ste už jedlé kvety modelované na drôtiku, že ešte nie, ale my už áno. Navštívila nás na pozvanie pani Márie Vizváryovej veľmi šikovná pani Alžbeta Rafčíková, ktorá nás upútala svojou zanietenosťou, šikovnosťou a trpezlivým vysvetľovaním ako na to. Že sme ešte nemali žiadne skúsenosti – nevadí, veď sa to spolu naučíme – povedala pani Alžbeta. Učili sme sa spolu robiť jedlé kvety ako ozdobu na rôzne druhy múčnikov – torty, malé rolády, ale hlavne sa používajú tieto kvety na svadobné torty. Kvety nás úplne očarili svojou jednoduchosťou a krásou. ,,Najlepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť" – a toto heslo sa v plnej miere ukázalo ako pravdivé. Pani Alžbeta Rafčíková nám ukázala výrobu ružového vianočného kvetu. Šikovnejšie z nás ako pp. Anna Bakičová, Viera Kákošová a pani Albína Štefancová sa za krátku chvíľu pustili do tvorby jednotlivých lístkov na vianočnú ružu. Veľmi sa tešíme, že prišla medzi nás a ukázala nám niečo nové, vedeli sme, že sa vyrábajú jedlé kvety, ale ich tvorbu sme zažili na vlastné oči a to je niečo, čo nás napĺňa.  Je nám spolu dobre, načas vypadneme z bežného života a urobíme si život krajším. Ďakujeme.

                                                                                                Mária Vizváryová

sastin bg dark