Diana Javorková
  # Zobrazenia: 713
Diana Javorková
štvrtok, 13. apríl 2017

Den dobrovolnictva 2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 713
Diana Javorková
štvrtok, 13. apríl 2017

Velkonocna patracka 2017 2

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 900
Diana Javorková
streda, 01. marec 2017

Turci 2017 - 3

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 743
Ľudmila Machová
streda, 15. február 2017

SCKodber zmenšené

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 631
Diana Javorková
piatok, 03. február 2017

Viete čo je to chapati?

Veď ani my sme nevedeli – je to indický chlieb. V posledný januárový deň sme privítali v Klube Jednoty dôchodcov v Šaštíne-Strážach nášho hosťa pána Milana Polónyho, ktorý nám slovom i obrazom prišiel predstaviť pre nás exotickú krajinu – Indiu.

„India je čarovná, má silné posolstvá, ktoré sú aplikovateľné bez rozdielu rasy, vyznania, či životného smerovania“ – to už začal svoje rozprávanie pán Milan Polóny, konateľ PCP, výborný fotograf, a cestovateľ. Veď uznajte tento mladý, šikovný a úspešný muž vo svojom živote navštívil veľa krajín ako Tunisko, Bali, Kubu, Srí Lanku, Senegal, New York, Filipíny, Černobyľ na Ukrajine, Indiu ......

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 571
Diana Javorková
streda, 18. január 2017

Pozdravujem Vás,

lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás !

Práve týmto pozdravom sme privítali absolventa Technickej univerzity, lesníckej fakulty vo Zvolene - Ing. Jána Šimurdu v klube jednoty dôchodcov v Šaštíne-Strážach dňa 10.1.2017. Dôvod jeho návštevy u nás bola jeho záľuba – vábenie zveri, kde on sám je veľmi výnimočný veď posúďte sami: v roku 2015 vyhral majstrovstvá Maďarskej republiky, je tiež vicemajstrom Slovenska a našu vlasť reprezentoval na majstrovstvách Európy v Bielorusku a Rakúsku, ďalej skončil druhý na Akademickej súťaži v poľovníckom trúbení a vábení vo Zvolene. Treba ešte dodať, že je predsedom Poľovného združenia v obci Šajdíkové Humence, kde v minulom roku zorganizoval prvý ročník Svätohuberstského dňa, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 660
Diana Javorková
utorok, 17. január 2017

Mikuláš u našich starkých

Dnes sa mi objavila na facebooku krásna správa, alebo akcia – na názve nezáleží. Musím povedať, že toto sa mi nestáva často – mala som krásny pocit zvláštnej radosti. Mikuláš zavítal do zariadenia pre seniorov v Šaštíne-Strážach a priniesol balíčky všetkým klientom. Ale veď nešlo o balíčky, išlo o pocit, že na nich myslíme i keď sú už väčšinou nevládni, ale duchom stále mladí. Túto krásnu akciu má na svedomí pani Lenka Královičová – majiteľka reštaurácie Pohoda v Strážach. Máme tu veľa reštaurácií i rôznych iných organizácií, staráme sa o útulok pre zvieratá, darujeme krv, zriadili sme útulok pre bezdomovcov, organizujeme benefičný koncert a  čo naši starkí – tí si vari nezaslúžia našu pozornosť!? Ale áno zaslúžia – veď ich mozole na rukách, vrásky v tvári a trasúce sa ruky to všetko je staroba, ktorá čaká každého z nás. A ako krásne sa vedia radovať a usmievať z každej i malej pozornosti i návštevy. Treba len na nich myslieť a nezabúdať.

Mária Vizváryová, Šaštín-Stráže

JDS - mikulas 1

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1186
Ľudmila Machová
utorok, 13. december 2016

erb sastin_strazelogo SZTPBenefičný koncert

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Šaštíne-Strážach v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže pripravila 11. decembra 2016 15. ročník benefičného koncertu, ktorého výťažok už tradične podporí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a miestnu materskú školu. Okrem členov ZO SZTP a výboru tejto organizácie sa koncertu zúčastnil primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek a ďalší zástupcovia mesta,  JUDr. Renáta Zmajkovičová – krajská predsedníčka strany SMER, riaditeľka DSS Rohov Dr. Monika Knezovičová a mnohí zamestnanci tohto zariadenia. Koncertu sa zúčastnili taktiež hostia, ktorí myšlienku benefičného koncertu podporili finančne.

Celý koncert moderoval pán Miroslav Fančovič, ktorý sa prezentoval aj ako spevák a prispel do programu piesňou.  V programe vystúpili okrem detí z MŠ Šaštín-Stráže a klientok z DSS Rohov aj ďalší hostia: mladá speváčka Martina Mihalovičová, ktorá má korene v našom meste, za sprievodu klavíra a Richarda Šimka zaspievala niekoľko árií operná speváčka Michaela Tonková, klientky z Rohova roztancoval rezkou hudbou muzikálový spevák Martin France z Prahy, mladá sympatická speváčka Anka Repková svojím nežným prejavom pohladila nejedno srdce v predvianočnom zhone, šansónová speváčka Monika Stanislavová a spevácka legenda Zdeněk Sychra vrátili mnohých do spomienok z mladosti. Všetci účinkujúci vystúpili bez nároku na honorár. Zaplnený kultúrny dom ožil piesňami, ale i tancom a úprimnou radosťou dievčat z Rohova, ktoré sa na túto krásnu akciu vždy tešia a taktiež prispejú svojim milým vystúpením.

Poďakovanie za prípravu koncertu patrí všetkým organizátorom - výboru i členom ZO SZTP, účinkujúcim i technikom, ktorí zabezpečili ozvučenie i osvetlenie - p. Rastislavovi Mihalovičovi a p. Jozefovi Polákovi.

Ľudka Machová

(Tento príspevok zostane uložený v stĺpčeku Kultúra, šport a cestovný ruch.)

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 2199
Ľudmila Machová
nedeľa, 04. december 2016

erb sastin_strazeOslavy Mikuláša v Šaštíne-Strážach

                Mesto Šaštín-Stráže a členovia kultúrnej komisie pripravili 3. decembra 2016 pre občanov mesta, ktorí majú v sebe detskú dušu a veria v čaro príchodu Mikuláša, bohatý program doplnený oproti predchádzajúcim rokom o niektoré novinky. Bol to napr. vianočný strom prianí, na ktorý si mohli deti pripevniť farebný lístok so svojím tajným želaním. Veľmi zaujímavou bola aj svetelná šou, v ktorej sme pomedzi mihajúce sa obrázky zazreli i názov nášho mesta, či farebný mestský erb.

                Predvečerný program otvorili deti z mesta svojimi vystúpeniami: Detský spevácky súbor Rozmarínek, tanečnice z CVČ Beťárik a žiaci ZUŠ - hrou na flautu i tancom skupiny ŠandS. Potom medzi nich už zavítal koč so vzácnymi hosťami - Mikulášom a nežnými anjelikmi. O chvíľu za nimi pribehla i družina nezbedných čertov, ktorí vystrašili nejedno dieťa, sľubujúce polepšenie. Mikulášovi prišli zarecitovať a zaspievať mnohé odvážne deti, ktoré on za to odmenil malou sladkosťou. Potom sa rozdávali odmeny z bohatej tomboly a na rad prišlo aj oceňovanie výtvarnej súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Odmeny si prevzali deti v troch súťažných kategóriách podľa veku a typov škôl v meste.

                 Počas celého popoludnia bolo pripravených niekoľko sprievodných akcií - kolotoč, stánky s občerstvením, hračkami, balónikmi a možnosť vozenia sa na voze ťahanom koňmi. Záver programu patril už tradične bohatému ohňostroju.

Machová

sastin bg dark