Diana Javorková
  # Zobrazenia: 871
Diana Javorková
piatok, 25. november 2016

Stretnutie s primátorom

Dňa 22.11.2016 o 15.00 hodine bolo v priestoroch klubu jednoty dôchodcov v Šaštíne –Strážach, stretnutie dôchodcov s primátom mesta Mgr. Jaroslavom Suchánkom. Spolu s primátorom prišiel i zástupca primátora a poslanec Mgr. Rudolf Ovečka. Naše stretnutie zahájila pani Mgr. Ľudmila Machová slovom i následne piesňami súboru Rozmarínek a sólovou speváčkou Karinkou Kučerovou. Veru sme si všetci spolu s deťmi zanôtili naše krásne ľudové piesne. Je obdivuhodné s akým entuziazmom sa pani Mgr. Ľudmila Machová venuje vedeniu súboru Rozmarínek a hlavne výberu piesní, ktoré nám pripomenuli našu mladosť. Radosť v duši a teplo pri srdci – to nám vždy prinesie súbor Rozmarínek. Ale už bolo na čase venovať sa naším hlavným hosťom pánovi primátorovi a jeho zástupcovi.

Na priateľskom stretnutí sa primátor zaujímal o potreby našich seniorov. Bol priestor i na kladenie otázok, ktoré zaznamenával zástupca primátora Mgr. Rudolf Ovečka a pán primátor Mgr. Jaroslav Suchánek odpovedal a v niektorých prípadoch odpovede dopĺňal i Mgr. Rudolf Ovečka. Otázky boli rôzne a to: naše chodníky v meste a hlavne chodník pri ambulancii pani MUDr. Silvii Ožvoldíkovej, ktorý sa mení na potôčik pri daždi, prechody pre chodcov a ich nedostatok, oprava cesty II. triedy na ulici M. R. Štefánika, oprava sôch v parku pri križovatke, parkovanie na námestí a jeho rekonštrukcia, veľa túlavých psíkov v meste, požiadavka na spomaľovacie pásy, oprava kalvárie ..... Otázky nemali konca a naši seniori zmenili posedenie s primátorom na „hodinu“ otázok. Ale naši hostia statočne a trpezlivo odpovedali. Očividne im komunikácia s našimi seniormi, vypočutie ich podnetov a postrehov, osobné vysvetlenie problémov v meste a ich riešenie, tiež narastajúci záujem o dianie v meste veľmi prospelo. Veď i toto je cesta zlepšovania komunikácie predstaviteľov mesta a občanov. Ďakujeme Vám za návštevu a bolo nám potešením stretnúť sa s Vami.

                                                                                                                                      

                                                                                  Mária Vizváryová

jds 7

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 851
Diana Javorková
streda, 16. november 2016

Krásne Vianoce všetkým!

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro Vianoc. Adventné vence, vianočné aranžmá, vianočné gule a ďalšie vianočné ozdoby a dekorácie zdobia náš vianočný stromček, ale aj ďalšie časti našich príbytkov v období Vianoc. Ak hľadáte inšpiráciu ako urobiť Vaše Vianoce ešte zaujímavejšie, mali ste byť s nami v klube jednoty dôchodcov v bazilikone dňa 15.11.2016. V toto popoludnie nás navštívila pani Vladka Kozánková, ktorá je ako dobrá víla, trpezlivá, šikovná a aj  nám skôr narodeným rada vysvetlí, názorne ukáže a znovu a znovu ... Naša Vladka Kozánková nie je u nás prvýkrát, pretože na jar sme s ňou vyrábali krásne kvetinky, ale dnes nám prišla ukázať výrobu vianočných stromčekov a vianočných gulí. Máme v našom meste obyvateľov, ktorým už rôčky nedovoľujú vyrobiť a vyzdobiť si svoj byt, preto naše vianočné stromčeky a gule budú slúžiť ako darček k Vianociam pre našich prestárlych obyvateľov.

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1865
Ľudmila Machová
utorok, 15. november 2016

erb sastin_strazeikona JDSSpomienka na obete svetových vojen

Krátkymi pietnymi pozastaveniami sme si v Šaštíne-Strážach pripomenuli 11. novembra 2016 o 11. hodine a 11. minúte obete svetových vojen. Už po niekoľko rokov je táto udalosť v réžii členov miestnej JDS a mestského úradu. Zúčastnili sa jej mnohí obyvatelia mesta, členovia JDS, bývalá kontrolórka mesta pani Mária Vizváryová, súčasný kontrolór pán Anton Mošať, správca farnosti don Jozef Pὂstényi a primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek. Úctu obetiam vojen prišli vzdať aj žiaci miestnej základnej školy spolu so svojimi pedagógmi. Spomienku umocňovala (ako aj v minulosti) čestná stráž v dobových kostýmoch z 1. svetovej vojny. V tomto roku sa opäť počas spomienky rozozvučali zvony filiálnych kostolov v Strážach i Šaštíne a Národný zvon spolu s ďalšími dvomi najväčšími zvonmi v Bazilike.

Každé z pietnych zastavení začínala básňou pani Elene Ovečková. Potom sa krátko prihovorila pani Vizváryová alebo pán Jozef Bakič a spomienku ukončilo duchovné slovo s krátkou modlitbou. Večer bola v Kostole sv. Alžbety slúžená za všetky obete svetových vojen svätá omša. Pietnej spomienke predchádzalo čistenie a úprava obidvoch pamätníkov členmi JDS v spolupráci s vedením mesta Šaštín-Stráže, za čo im patrí tiež poďakovanie.

Machová

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1451
Ľudmila Machová
pondelok, 07. november 2016

červený krížerb sastin_strazeŠiesta Kvapka pre Sedembolestnú

                MS SČK v Šaštíne–Strážach v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže a NTS Bratislava zorganizovali už šiesty miestny mobilný odber krvi v kultúrnom dome, ktorého sa zúčastnili aj darcovia z okolia mesta. Napriek tomu, že mnohým v poslednej chvíli zdravotné problémy zabránili v účasti na odbere, našlo sa 31 dobrovoľníkov, ktorí sa 7. novembra 2016 rozhodli pomôcť iným. Krv darovalo nakoniec len 26 z nich a opäť sa medzi nimi našli prvodarcovia - tento raz traja. Väčšinu darcov tvorili domáci, ktorých stále pribúda a pevne veríme, že povzbudia aj iných.

Poďakovanie patrí týmto darcom krvi zo Šaštína-Stráží: Ing. Gabriela Baďurová, Ladislav Barczi,  Bianka Barcziová, Eva Barcziová, Silvia Bellová, Dušan Bíly, Viktor Bíly, Dominik Bulka, Ivana Bulková, Ing. Lenka Černá, Pavel Hornák, Zdenka Hornáková, Ivana Kovárová, Kristína Machová, Mgr. Silvia Macová, Vladimír Matula, Mgr. Ľudmila Menšíková, Milan Mikula, Oto Pribyl, Jozef Slovák, Zuzana Smid, Mgr. Jaroslav Suchánek, Jana Tokárová, Pavol Troják, Stanislav Vajči, Marek Valla a Anna Vojtková.

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 852
Ľudmila Machová
piatok, 28. október 2016

červený krížerb sastin_strazeOpäť sa pomáhalo ľuďom v núdzi

Vyše 45-tisíc domácností na Slovensku v hmotnej núdzi opäť dostalo potravinovú pomoc. Medzi týmito domácnosťami je i 39 z mesta Šaštín-Stráže. Neziskové organizácie rozdelili v rámci tejto pomoci vyše 90-tisíc balíčkov potravín a z nich vyše 70 zostalo v našom meste. Okolo 30-tisíc rodín s deťmi dostalo na Slovensku aj balíčky so základnými hygienickými potrebami.  V Šaštíne-Strážach rozdával takúto pomoc vo štvrtok 27. októbra 2016 Slovenský červený kríž. Program potravinovej pomoci financuje Európska únia. Naposledy sa potravinové balíky distribuovali v júli. Zoznam ľudí, odkázaných na takúto formu pomoci, určil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nebolo treba predkladať žiadosti ani iné potvrdenia. 

Hmotná núdza je stav, keď príjem domácnosti nedosahuje jej životné minimum a jej členovia si nemôžu zabezpečiť príjem, alebo si ho zvýšiť. Pomoc patrí rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; dôchodcom (aj invalidným a ťažko zdravotne postihnutým), ktorí nemajú príjem so zárobkovej činnosti a iným osobám v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii.

Potravinová pomoc (balíky s hmotnosťou po 13,5 kg) obsahovali: cestoviny, múku, ryžu, viaceré strukoviny, olej, cukor, mäsové konzervy, paštéty, instantné polievky, sušené mlieko a paradajkový pretlak. Hygienický balíček obsahoval mydlo, šampón, zubné kefky a pastu. Jednotlivec bez nezaopatrených detí dostal 1 potravinový balíček; rodina s 1 - 2 deťmi dostala 2 balíky potravín a jeden hygienický;  rodina s 3 - 4 deťmi dostala 3 potravinové a 2 hygienické balíčky; rodina s min. 5 deťmi dostala 4 potravinové a 2 hygienické balíčky. 

Machová

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1894
Ľudmila Machová
štvrtok, 20. október 2016

erb sastin_strazečervený krížPoďakovanie darcom krvi

                Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža pripravili slávnostné popoludnie spojené s poďakovaním darcom krvi, ktorí sa pravidelne zúčastňujú miestnych mobilných odberov krvi. Slávnosti sa zúčastnili, okrem darcov krvi a členov MS SČK, nielen domáci organizátori a hostitelia akcie - primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek, prednostka MsÚ Ing. Mária Macejková a predsedníčka MS SČK Mgr. Eva Štefancová, ale aj pozvaní hostia - riaditeľka ÚS SČK v Senici PhDr. Miriam Madunická PhD.; miestna obvodná lekárka MUDr. Silvia Ožvoldíková a majiteľka Lekárne na námestí PharmDr. Andrea Jankovýchová, PhD.

                Slávnostné popoludnie otvoril kultúrny program - ľudové piesne za sprievodu akordeónu v podaní Karin Kučerovej, žiačky 9. roč. ZŠ v Šaštíne-Strážach a piesne i tance v podaní DSS Adrianka zo ŠZŠ v Šaštíne-Strážach. Postupne si všetci prítomní vypočuli krátke príhovory od spomínaných hostí i domácich organizátorov akcie, v ktorých zazneli najmä slová o význame darcovstva krvi a nezištnej pomoci iným.

Nasledovalo oceňovanie darcov krvi z mesta Šaštín-Stráže. Poďakovanie spolu s malým darčekom bolo určené pre nasledovných 29 darcov krvi:

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 970
Diana Javorková
štvrtok, 20. október 2016

Tak ako každý utorok, i minulý týždeň sme sa stretli v klube Jednoty dôchodcov v Bazilikone na námestí v Šaštíne-Strážach. Skúšali ste už jedlé kvety modelované na drôtiku, že ešte nie, ale my už áno. Navštívila nás na pozvanie pani Márie Vizváryovej veľmi šikovná pani Alžbeta Rafčíková, ktorá nás upútala svojou zanietenosťou, šikovnosťou a trpezlivým vysvetľovaním ako na to. Že sme ešte nemali žiadne skúsenosti – nevadí, veď sa to spolu naučíme – povedala pani Alžbeta. Učili sme sa spolu robiť jedlé kvety ako ozdobu na rôzne druhy múčnikov – torty, malé rolády, ale hlavne sa používajú tieto kvety na svadobné torty. Kvety nás úplne očarili svojou jednoduchosťou a krásou. ,,Najlepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť" – a toto heslo sa v plnej miere ukázalo ako pravdivé. Pani Alžbeta Rafčíková nám ukázala výrobu ružového vianočného kvetu. Šikovnejšie z nás ako pp. Anna Bakičová, Viera Kákošová a pani Albína Štefancová sa za krátku chvíľu pustili do tvorby jednotlivých lístkov na vianočnú ružu. Veľmi sa tešíme, že prišla medzi nás a ukázala nám niečo nové, vedeli sme, že sa vyrábajú jedlé kvety, ale ich tvorbu sme zažili na vlastné oči a to je niečo, čo nás napĺňa.  Je nám spolu dobre, načas vypadneme z bežného života a urobíme si život krajším. Ďakujeme.

                                                                                                Mária Vizváryová

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 884
Ľudmila Machová
utorok, 11. október 2016

Bez názvu

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1469
Ľudmila Machová
utorok, 11. október 2016

erb sastin_strazeJDS Š-SVýročná členská schôdza JDS

V mesiaci október, pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším, sa každoročne v našom meste vyjadruje úcta a vďaka aj ľuďom, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena mesta Šaštín-Stráže. Tradične prebieha táto významná udalosť na schôdzi miestnej organizácie JDS v kultúrnom dome.

                Program celej slávnosti otvoril v nedeľu 9. októbra 2016 predseda JDS v Šaštíne –Strážach pán Jozef Bakič. Schôdze sa zúčastnili aj významní hostia – Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta Šaštín-Stráže, Ing. Mária Macejková - prednostka MsÚ,  JUDr. Renáta Zmajkovičová – krajská predsedníčka strany SMER, Ing. Vladimír Kocourek – prednosta OÚ Senica, pani Anna Šefčíková – predsedníčka okresnej JDS Senica a pani Lujza Kuníková – predsedníčka miestnej ZO SZTP.

                Úvod schôdze patril kultúrnemu programu a básni v podaní pani Eleny Ovečkovej. Potom dostali priestor mažoretky a tanečnice z domáceho CVČ Beťárik. Vzápätí všetkých rozveselili deti z DFS Kuklovjánek. Nasledovali príhovory hostí, v rámci ktorých odovzdala p. Zmajkovičová miestnej organizácii JDS Ďakovný list od premiéra SR a  predsedu strany SMER - Róberta Fica.

                Nasledovalo oceňovanie vybraných osobností Cenou primátora mesta Šaštín-Stráže. V roku 2016 si toto významné ocenenie prevzali: 

sastin bg dark