Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže zorganizovali spolu už po druhý raz zbierku pre zvierací útulok, patriaci OZ Záchranný koráb v časti mesta Stráže. Šestica dobrovoľníkov preberala 20. a 21. októbra 2017 pomoc od darcov vo dvore zdravotného strediska na Námestí slobody. Počas týchto dvoch dní priniesli ľudia na zberné miesto množstvo zvieracej potravy - granúl, konzerv a rôznych špecialít nielen pre psov, ale aj pre mačky v útulku. Nazbierali sa taktiež prikrývky, deky, matrace, posteľná bielizeň a mnohé iné potrebné veci pre opustené zvieratá. Celkom táto zbierka oslovila vyše dvadsať ľudí či rodín z mesta i okolia.

                Majiteľka útulku a organizátori zbierky vyslovujú veľké poďakovanie všetkým darcom, ktorým nie je ľahostajný osud opustených zvierat. Ich osud je dôsledkom nerozvážneho správania ľudí.

                Zvieratá sú v útulku nepretržite počas celého roka a preto je vítaná každá (i individuálna) pomoc tomuto útulku, nielen pri vyhlásení organizovanej zbierky.

 

                                                                                                                            Za organizátorov: Monika Prochácová a Ľudmila Machová

zbierka zachr.korab 12017

zbierka zachr.korab 22017

zbierka zachr.korab 32017

zbierka zachr.korab 42017

zbierka zachr.korab 52017

sastin bg dark