Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 83
Lucia Orgoňová
piatok, 13. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže prijme do pracovného pomeru do Centra voľného času Beťárik vychovávateľa/vychovávateľku. Potrebné pedagogické vzdelanie v kategórii-vychovávateľ, učiteľ, príp.animátor voľného času s nástupom 1.9.2018. Žiadosti spolu so životopisom zasielajte elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo poštou na adresu Centrum voľného času, Hviezdoslavova 4, 908 41 Šaštín-Stráže.   

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 82
Lucia Orgoňová
piatok, 06. júl 2018

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.júla t.j. v stredu v čase od 08.00 do 11.00 hodiny bez dodávky elektriny ulice Kláštorné námestie č.1311,1313,1314

a v čase od 12.00 do 15.00 hod. tieto ulice:

Cesta do Gazárky č.165,1766,1916/46

Chaty Gazárka od č.1 po č.99,101-167,178,503,506,508,1507,1640,1683

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 138
Lucia Orgoňová
piatok, 29. jún 2018

Prečo triediť odpad?

Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemali tirediť odpad a ani akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu. Všeobecne môžeme konštatovať, že triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe (po stránke zdravotnej, sociálnej, ale aj ekonomickej).

Triedenie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. Je zásobárňou druhotných surovín, šetrí prírodné zdroje a energiu. Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke. Šetrí tak poplatky miest a obcí.

Co patri a nepatri do farebnych kontajnerov page 001

Co patri a nepatri do farebnych kontajnerov page 002

Co sa z recyklovaneho odpadu vyraba page 001

Zakladne pravidla triedenia page 001 (1)

TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!

TRIEDENIE ODPADU:

Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.

Je zásobárňou druhotných surovín,  šetrí prírodné zdroje a energiu.

Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke.

Financujú ho výrobcovia v OZV ENVI - PAK – šetrí tak poplatky miest a obcí.

 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD! AKO NA TO?

PAPIER

Do vriec alebo kontajnerov na papier patria:

Noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny a pod.

Nepatria tam:

Mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby. Znečistený papier by znehodnotil celý obsah, ktorý by už nebolo možné ďalej recyklovať.

 

Z recyklovaného papiera sa vyrábajú: noviny, zošity, krabice, obaly na vajcia, toaletný papier. Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát.

Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.

SKLO

Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria:

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy,  tabuľové sklo (väčšie množstvo patrí na zberný dvor).

Nepatria tam:

Keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.

 

Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše, poháre a iné sklenené výrobky. Sklo sa môže recyklovať donekonečna.

 

POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich nazad do predajne.

PLASTY

Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria:

Neznečistené PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov, saponátov, aviváže) a pod.

Nepatria tam:

Novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.

 

Z recyklovaných plastov sa vyrábajú: nové PET fľaše, tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce, odevy, výplne do zimných búnd, fólie, vrecia na odpad a pod.

 

Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200.

 

KOVY

Do vriec alebo kontajnerov na kovy patria:

Kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a súčiastky..

Nepatria tam:

Kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové obaly od farieb a riedidiel.

 

Ak je to možné, i kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac.

 

Z recyklovaných kovov sa vyrábajú nové kovové výrobky, napríklad aj kľúče. Kovy sa dajú recyklovať donekonečna.

 

NÁPOJOVÉ KARTÓNY

Do vriec alebo kontajnerov na nápojové kartóny patria:

Nápojové kartóny z mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov.

Ak sa v obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do vriec alebo kontajnerov na to určených.

Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť ich objem.

 

Recyklovaním nápojových kartónov vznikajú nové výrobky z papiera, ale napríklad aj stavebné priečky.

 

Farby nádob na triedenie odpadu aj presný spôsob triedenia sa môže v jednotlivých obciach líšiť.  Niektoré obce používajú jedno vrece alebo kontajner na viaceré druhy odpadov, napr. na kovy, plasty a nápojové kartóny. Kam aký odpad vhadzovať napovedia štítky na zberných nádobách, internetová stránka obce, alebo sa informujte v zberovej spoločnosti. 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 216
Lucia Orgoňová
utorok, 19. jún 2018

Oznam pre občanov, prevádzky.

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch 19. – 22.6.2018 budeme vykonávať preplach vodovodnej siete v čase od 7,30 – 15,00 hod. Upozorňujeme, že z  tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i  k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

                                                                                                                                             BVS a.s. PDVS   Pochylý

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 326
Diana Javorková
pondelok, 04. jún 2018

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch 4. – 15.6.2018 bude vykonávať preplach vodovodnej siete v čase od 7,30 – 15,00 hod. Upozorňujeme, že z  tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i  k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

sastin bg dark