Milí spoluobčania,

rozpútava sa emotívna diskusia, či mala byť povolená zabíjačka na námestí v našom meste dňa 2. decembra 2017, keď mesto v tento deň a na tom istom námestí organizuje už tradičné stretnutie občanov k sviatku svätého Mikuláša. Na prvý pohľad by sa zdalo, že niet dôvodu, prečo by zabíjačka nemala byť povolená, veď každá vydarená akcia je pre občanov dobrá. V tomto prípade je však viacej zákonných prekážok, prečo mesto nemohlo túto zabíjačku povoliť.

Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa (na dvore a priľahlých priestoroch, respektíve v jeho dome). Produkty z domácej zabíjačky sú určené pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, držiteľa, vlastníka (podľa §23 ods. 1 zákona č. 39 /2007 Z. z. a jeho novely, platnej od 1.1.2017) v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb, nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja pre konečného spotrebiteľa. Teda v žiadnom prípade nemôže byť na tento účel použité verejné priestranstvo a výrobky sa nesmú predávať. Tu je kameň úrazu.

Našlo sa viacero vykladačov zákona, ktorí sa snažia ten paragraf otočiť tak, ako si želajú a nasmerovať verejnú mienku proti vedeniu mesta. Je však treba rozlišovať, kto je subjektom výkladu práva, poznáme napríklad legálny výklad, ktorý je všeobecne právne záväzný a zaoberá sa ním štátny orgán, ktorému ústava zverila právomoc podávať všeobecne záväzný výklad zákonov a ostatných právnych predpisov a v prípade sporu rozhoduje Ústavný súd. Preto je až nepochopiteľné, že mesto je obviňované, že zakázalo verejnú zabíjačku.

Obrátili sme sa tiež na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica, kde nám riaditeľ MVDr. Alojz Žúrek osobne potvrdil správnosť nášho rozhodnutia verejnú zabíjačku nepovoliť.

           Vedenie mesta je obviňované z toho, že koná v zmysle zákona. Áno vážení občania, dodržiavanie zákonov sa stalo prioritou mesta, vedenie sa snaží predchádzať chaotickým a nezákonným rozhodnutiam a ak je toto jeho vina, tak sa k tomu hrdo hlásime, aj napriek tomu, že sa nevyhneme osočovaniu, krivým obvineniam a znevažovaniu našej práce. Našťastie väčšina občanov vníma aktivity mesta pozitívne a to je dobre.

Pre objektívnosť informácií prikladáme predmetnú žiadosť z ktorej obsahu vyplýva, že Mesto nemohlo tejto žiadosti zo zákona vyhovieť.

 

Ziadost   zabijacka 2017

sastin bg dark