Diana Javorková
  # Zobrazenia: 416
Diana Javorková
streda, 11. apríl 2018

Spravidla každý rok na jar, po zime, sme si zvykli upratovať svoj dom a záhradu. S upratovaním máme potrebu zbaviť sa nepotrebných vecí, ktoré sa pre svoju nepoužiteľnosť stali odpadom, ktorého sa snažíme čo najrýchlejšie zbaviť.

V súčasnosti je v platnosti viacero zákonov, vyhlášok a noriem, ktoré nám hovoria o tom, ako máme odpad likvidovať. Vo VZN mesta je uvedený presný návod, kam máme jednotlivé druhy odpadov, ktoré vznikajú v našich domácnostiach odkladať. Naše mesto má podľa platnej legislatívy prepracovaný systém nakladania s odpadmi, niektoré služby pre vás poskytuje priamo technický úsek mesta,  ďalšie služby ako sú zber, likvidácia a zneškodňovanie nášho odpadu zabezpečujú zmluvní partneri, za ktoré im mesto platí nemalé peniaze.

Ak by teda všetci občania likvidovali odpad tak ako majú, podľa zákona, nemali by sme celý chotár zaprataný zapáchajúcimi odpadkami a haraburdím. Neuvedomujeme si, že vo svojej nedbalosti a nezodpovednosti škodíme nielen iným, ale aj sebe.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 295
Diana Javorková
streda, 04. apríl 2018

Plagat dobrovolna vojenska priprava 2018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 242
Diana Javorková
štvrtok, 29. marec 2018

Sadzobník cien (služieb) mesta Šaštín-Stráže

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 232
Diana Javorková
štvrtok, 29. marec 2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 353
Diana Javorková
štvrtok, 29. marec 2018

velkonocne sviatky 2018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 613
Diana Javorková
utorok, 27. marec 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 5. apríla 2018 v čase od 08.30 do 14.30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Alej od č. d.580 po č. d. 592, 594

Hollého č. d. 636, 640, 641, 646, 647

Hviezdoslavova č. d. 537/14

Metodova č. d.1061,1062

Nám. Slobody od č. d. 953 po č. d. 956,1536

M. Nešpora č. d. 804

Pri Bitúnku 537/28, od č. d. 595 po č. d. 606, 1369, od č. d. 1373 po č. d. 1377, 1414, 1464, 1483, 1501, 1517, 1532

Slnečná od č. d. 1098 po č. d. 1109, 1492, 1617

Zápotočná 695, 959, od č. d. 963 po č. d. 974, 1060, 1063, od č. d. 1065 po č. d. 1068, od č. d. 1071 po č. d. 1097

Štúrova od č. d. 560 po č. d. 572, od č. d. 613 po č. d. 633, od č. d. 958 po č. d. 962, 1110, od č. d. 1112 po č. d.1114, 1259

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 523
Diana Javorková
pondelok, 12. marec 2018

Odber krvi 27.3.2018

sastin bg dark