Administrátor
  # Zobrazenia: 323
Administrátor
streda, 01. marec 2017

       Z á p i s n i c a

 

zo VII. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 16. marca 2016 t. j. v stredu o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

 

Administrátor
  # Zobrazenia: 380
Administrátor
streda, 01. marec 2017

                                                                        Z á p i s n i c a

 

zo VI. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2015 t.j. v utorok o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Administrátor
  # Zobrazenia: 354
Administrátor
streda, 01. marec 2017

                                                                 Z á p i s n i c a

 

z V. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 18. novembra 2015 t.j. v stredu o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 670
Diana Javorková
streda, 22. marec 2017

Beh bormi 2017

Propozicie beh bormi 2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1202
Diana Javorková
streda, 22. marec 2017

Vážení občania,

vážime si a sme vďační za každú Vašu prospešnú aktivitu, ale pomaľovanie cesty na Štúrovej ulici z noci do rána je nanajvýš neprípustné a hraničí s trestnosťou. Činnosti spojené s označovaním ciest patria do kompetencie Slovenskej správy ciest. Ak majú občania nejaké požiadavky ohľadom dopravného značenia na štátnych cestách v našom meste, treba kontaktovať mesto, ktoré následne predloží túto požiadavku na Slovenskú správu ciest. Mesto zodpovedá za miestne komunikácie a je neprípustné, aby robilo akékoľvek zásahy na štátnych cestách, ktoré podľa zákona patria výhradne do kompetencie ich správcu. Rovnako to platí aj pre každého obyvateľa tohto mesta.

pomalovanie cesty 1

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 372
Diana Javorková
pondelok, 13. marec 2017

Sadzobník cien (služieb) mesta Šaštín-Stráže

sastin bg dark