Diana Javorková
  # Zobrazenia: 421
Diana Javorková
streda, 28. december 2016

Popis...

-
Diana Javorková
  # Zobrazenia: 759
Diana Javorková
utorok, 11. október 2016

VZN č. 12/2016

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 422
Diana Javorková
streda, 13. júl 2016

VZN č. 11/2016

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 370
Diana Javorková
streda, 13. júl 2016

VZN č. 10/2016

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 380
Diana Javorková
streda, 13. júl 2016

VZN č. 9/2016

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 471
Diana Javorková
streda, 06. júl 2016

Mesto Šaštín-Stráže na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky vo veciach územnej samosprávy a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 421
Diana Javorková
streda, 01. jún 2016

VZN č. 8/2016

sastin bg dark