Administrátor
  # Zobrazenia: 609
Administrátor
streda, 01. marec 2017

                                                        Z á p i s n i c a

 

z IX. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 20. júna 2016 t. j. v pondelok o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Administrátor
  # Zobrazenia: 622
Administrátor
streda, 01. marec 2017

Z á p i s n i c a

 

z VIII. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 17. mája 2016 t. j. v utorok o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

 

Administrátor
  # Zobrazenia: 687
Administrátor
streda, 01. marec 2017

Z á p i s n i c a

 

z I. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 6. apríla 2016 t. j. v stredu o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 508
Diana Javorková
streda, 22. marec 2017

POZVÁNKA

Rallycross klub Borský Mikuláš Vás počas víkendu 25. - 26. marca 2017 srdečne pozýva na prvý tohtoročný pretek už 11. ročníka Medzinárodných majstrovstiev SR v countrycrosse, ktorý sa uskutoční v areáli Mokrovských medzi mestom Šaštín-Stráže a obcou Borský Mikuláš. Pre návštevníkov budú pripravené predajné stánky, bufety s občerstvením, detské atrakcie a malý kolotoč. Vstupné je zdarma. Počas obidvoch súťažných dní sú hlavné štarty plánované na 10:00 hod. a 13:00 hod. Konečné vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien bude v nedeľu približne o 16:00 hod.


sastin bg dark