Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1435
Diana Javorková
streda, 06. december 2017

Pozvanka MsZ XVIII. riadne 2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 768
Diana Javorková
pondelok, 04. december 2017

Region Zahorie   nova web stranka

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 839
Diana Javorková
utorok, 28. november 2017

Týždenník Záhorák sa zaoberal ľudovými zabíjačkami na námestiach. Článok zverejnený v 44. vydaní zo dňa 27.11.2017 iba potvrdzuje, že naše mesto pri povoľovaní postupovalo správne.

 

Zabijacky na namesti

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 2152
Diana Javorková
štvrtok, 16. november 2017

Milí spoluobčania,

rozpútava sa emotívna diskusia, či mala byť povolená zabíjačka na námestí v našom meste dňa 2. decembra 2017, keď mesto v tento deň a na tom istom námestí organizuje už tradičné stretnutie občanov k sviatku svätého Mikuláša. Na prvý pohľad by sa zdalo, že niet dôvodu, prečo by zabíjačka nemala byť povolená, veď každá vydarená akcia je pre občanov dobrá. V tomto prípade je však viacej zákonných prekážok, prečo mesto nemohlo túto zabíjačku povoliť.

Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa (na dvore a priľahlých priestoroch, respektíve v jeho dome). Produkty z domácej zabíjačky sú určené pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, držiteľa, vlastníka (podľa §23 ods. 1 zákona č. 39 /2007 Z. z. a jeho novely, platnej od 1.1.2017) v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb, nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja pre konečného spotrebiteľa. Teda v žiadnom prípade nemôže byť na tento účel použité verejné priestranstvo a výrobky sa nesmú predávať. Tu je kameň úrazu.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 653
Diana Javorková
piatok, 03. november 2017

SCK odber krvi 13.11.2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 749
Diana Javorková
štvrtok, 02. november 2017

Pozvanka XVII. MsZ 2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 707
Diana Javorková
štvrtok, 26. október 2017

                Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže zorganizovali spolu už po druhý raz zbierku pre zvierací útulok, patriaci OZ Záchranný koráb v časti mesta Stráže. Šestica dobrovoľníkov preberala 20. a 21. októbra 2017 pomoc od darcov vo dvore zdravotného strediska na Námestí slobody. Počas týchto dvoch dní priniesli ľudia na zberné miesto množstvo zvieracej potravy - granúl, konzerv a rôznych špecialít nielen pre psov, ale aj pre mačky v útulku. Nazbierali sa taktiež prikrývky, deky, matrace, posteľná bielizeň a mnohé iné potrebné veci pre opustené zvieratá. Celkom táto zbierka oslovila vyše dvadsať ľudí či rodín z mesta i okolia.

sastin bg dark