Administrátor
  # Zobrazenia: 288
Administrátor
piatok, 08. apríl 2016
  •  predloženie projektu na odkanalizovanie splaškových vôd so spádom do ČOV v Šaštíne-Strážach v roku  2007. Projekt bol neúspešný.
  •  1. ročník kultúrnych  slávností Mikroregiónu Šaštínsko- jún/2011
  •  Predloženie žiadosti o získanie dotácie  na rekonštrukciu amfiteátra v RO Gazárka v r. 2012
  •  Získanie dotácie z Úradu Vlády SR na rekonštrukciu amfiteátra v čiastke 20 000 Eur
  •  Realizácia stavebných prác podľa projektu „Rekonštrukcia amfiteátra v RO Gazárka
  •  2. ročník kultúrnych slávností Mikroregiónu Šaštínsko – 17. júna 2012

Administrátor
  # Zobrazenia: 334
Administrátor
piatok, 08. apríl 2016

Počet obyvateľov: 214 (k 31.12.2011)

Administrátor
  # Zobrazenia: 448
Administrátor
piatok, 08. apríl 2016

Počet obyvateľov: 782 (k 31.12.2011)

Administrátor
  # Zobrazenia: 575
Administrátor
piatok, 08. apríl 2016

Počet obyvateľov: 1610 (k 31.12.2011)

Administrátor
  # Zobrazenia: 628
Administrátor
piatok, 08. apríl 2016

Počet obyvateľov: 1693 (k 31.12.2011)

Administrátor
  # Zobrazenia: 671
Administrátor
piatok, 08. apríl 2016

Počet obyvateľov: 2110 (k 31.12.2011)

Administrátor
  # Zobrazenia: 627
Administrátor
piatok, 08. apríl 2016

Mesto patrí k najmladším mestám na Slovensku, štatút mesta získalo 01. 09. 2001.

Počet obyvateľov: 5055 (k 31.12.2011)

sastin bg dark