pečat rozvoja obce 2016Získali sme „PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIESTˮ

Mesto Šaštín-Stráže bolo dňa 9. januára 2017 Národným informačným strediskom Slovenskej republiky za rok 2016 vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja. Analýza hospodárenia všetkých 2926 miest a obcí Slovenska bola zameraná na finančnú a majetkovú bonitu územnej samosprávy, na efektívne využívanie financií ako aj majetku pre trvalo udržateľný rozvoj. Naše mesto zaujíma popredné miesto nielen v rámci okresu, ale aj kraja a preto mu bola udelená ,,Pečať Rozvoja obcí a miest“, ktorá má tieto výhody:

- potvrdzuje osobitnú pozíciu na trhu, deklaruje svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu
- je silným marketingovým nástrojom pri komunikácii s významnými investormi, zákazníkmi a širokou verejnosťou

Pečať Rozvoja obcí a miest je medializovaná v systéme, ktorý využívajú finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov,podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou spoľahnúť.

 

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TUzahorie logo

Počet obyvateľov: 1610 (k 31.12.2011)

Významné osobnosti:

Michal Maggassy – sudca, prísediaci Bratislavskej župnej sudcovskej tabule.

Štefan Cherný – sudca, prísediaci Bratislavskej župnej sudcovskej tabule.

Karol Samuel Grűnhut – narodil sa v roku 1750 v Skalici. Vynikajúci právnik pôsobiaci vo Viedni.

Ferdinand Dúbravský – narodil sa v roku 1850 v Borskom Jure, zomrel v roku 1926. Literát, publicista.

Matej Duffek – narodil sa v roku 1903 v Borskom Svätom Jure, zomrel v roku 1968 v Bratislave. Pseudonym Búranský, spisovateľ, úradník.

Dr. Ján Gregorec – narodil sa v roku 1914 v Bodiciach, zomrel v roku 1982. Odborný učiteľ na Štátnej obvodnej meštianskej škole v Borskom Sv. Jure.

Ing. Jozef Mračna – narodil sa v roku 1900 v Malackách. Bol strojný inžinier, konzulárny pracovník, diplomat. Dňa 7.4.1945 ho v jeho dome zadržalo NKVD a od týchto čias je nezvestný.

MUDr. Gejza Rehák – narodil sa v roku 1881 na Smolinskom, zomrel v roku 1940 v Bratislave. Bol lekár, politik, riaditeľ Štátnej nemocnice v Bratislave, Senátor Národného zhromaždenia v Prahe.

Prof. MUDr. Milan Kratochvíl, CSc. – narodil sa v roku 1919 v Borskom Sv. Jure, zomrel v roku 1992. Bol lekár, pôsobil v Bratislave a Nitre.

MUDr. Štefan Samek – lekár, pôsobil v Leviciach.

MUDr. Kvetoslav Burda – lekár, pôsobil v Liptovskom Mikuláši.

MUDr. Rudolf Pribiš – lekár, pôsobil v Hradci Králové.

MUDr. Mária Šimeková, rod. Ehrenbergerová – narodená v roku 1943. Lekárka, pôsobí v Senici.

MUDr. Ján Ďorďovič – narodil sa v roku 1947 v Borskom Sv. Jure, zomrel v roku 2008 vo Zvolene. Lekár, pôsobil vo Zvolene.

MUDr. Ľudovít Samek – narodil sa v roku 1925, pôsobil v Brodskom.

MUDr. Egon Kováč – lekár, pôsobil v Malackách.

Ing. Michal Vaškovič – politik vo verejnej správe – predseda ONV Bratislava-vidiek.

Ing. Emil Ehrenberger – narodil sa v roku 1946 v Borskom Sv. Jure, politik – minister spojov vo Federálnej vláde ČSSR.

Ing. Ján Hladík – narodil sa v roku 1937. Pôsobí v Piešťanoch, študoval vojenskú technickú školu v Brne.

Ing. arch. Imrich Ehrenberger – narodil sa v roku 1939 v Borskom Sv. Jure.

Ing. arch. Branislav Blažek – narodil sa v roku 1977, pôsobí v Prahe.

Anna Celláryová, rod. Kurtová – narodená v roku 1931 v Borskom Sv. Jure. Herečka dedinského divadla – Štátna zájazdová scéna v Bratislave.

Vojtech Kovárik – narodil sa v roku 1901, zomrel v rou 1971. Herec dedinského divadla – Štátna zájazdová scéna v Bratislave.

Špecifiká, zaujímavosti obce:

 -       súťaž vo vyrezávaní tekvíc

 -       beh Jurským parkom

 -       Latino maratón

Dominanty:

r. k. ranobarokový kostol z roku 1676

sastin bg dark