Počet obyvateľov: 214 (k 31.12.2011)

sastin bg dark