Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach v r. 2017

 

8. marca 2017

16. mája 2017

21. júna 2017

20. septembra 2017

8. novembra 2017

13. decembra 2017

Primátor mesta si vyhradzuje právo v prípade nepredvídaných okolností zmeniť termín zasadnutí mestského zastupiteľstva, o čom budú občania informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta a mestského rozhlasu.

sastin bg dark