Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,          

                      ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín- Stráže

   Jozef Butaš,

Ľubomír Ferenčík,

Jozef Katona,

Diana Rozborová,

Michal Vrtal,

 

že do 20.08.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark