Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 15. augusta 2018 o 16,30 hod. sa bude konať v zasadačke MsÚ o 16,30 hod. IV. mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva.

Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Farským úradom Vás srdečne pozývajú na vystúpenie 30-členného orechestra z mesta Pultusk v Poľsku, ktoré sa bude konať 17.augusta t.j. v piatok o 20. hod. na nádvorí kláštora. V prípade nepriaznivého počasia bude vystúpenie v KD v Šaštíne.

MSSČK v spolupráci s farskou charitou a mesto Šaštín-Stráže organizujú zbierku použitých školských pomôcok, ktoré by ešte mohli poslúžiť iným. Príspevky do zbierky môžete nosiť v týždni od 20. do 24.augusta 2018 od 18.45 do miestneho oratória. Všetky vyzbierané predmety budú rozdelené do škôl v Šaštíne-Strážach.

sastin bg dark