Trnavská župa pripravila pre obyvateľov nášho regiónu možnosť predložiť, a tiež vybrať  projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našom meste.V rámci Participatívneho rozpočtu môže ktokoľvek predložiť nápady na projekty. Trnavská župa je pripravená finančne podporiť aktívnych ľudí, ktorým záleží na rozvoji nášho mesta.Bližšie informácie je možné získať na prezentácii projektu, ktorá sa bude konať dňa 16.januára 2019 t.j. zajtra o 17.00 hodine v zasadačke MsÚ Šaštín-Stráže. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.tvorimekraj.sk.

Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, že ples dôchodcov okresu Senica sa bude konať dňa 23.februára 2019 v KD v Senici. Cena je 17€ v cene je vstupné, večera a chlebíčky. Vstupenky si môžete zakúpiť v klube jednoty dôchodcov na námestí a to v mesiaci január každý utorok od 15.00 do 18.00 hodiny, alebo u p.Jolanky Černej na t.č.0903243205. Doprava autobusom je zabezpečená tam i späť.

TJ Spartak Stráže Vás srdečne pozýva na ples športovcov, ktorý sa bude konať dňa 19.januára t..j. v sobotu o 19.30 hod. v KD v Strážach. Do tanca Vám zahrá skupina AT BAND. Bl.info na t.č.0907753 359.

Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, že je možné si zaplatiť členský príspevok na rok 2019 vo výške 4€ v klube na námestí v bazilikone a to každý utorok v mesiaci od 15.00 hod. do 18.00 hod. u pani Hološkovej.

Dňa 19.januára t.j. v sobotu v case od 09.00 do 10.00 hod.sa uskutoční na trhovisku zber papiera výmennou formou za hygienické potreby-toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky. Zbierajú sa noviny, časopiny, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie v krabici, alebo v igelitke.Kartóny sa zberať nebudú.

sastin bg dark