Jednota dôchodcov oznamuje, že dňa 01.mája poriada zájazd do Skalice na otvorenie plavebnej sezóny Baťovho kanála, s odchodom autobusu o 09.00 hod. z námestia so zástavkami ako obvykle. Poplatok pre členov 5€ a pre nečlenov 7€. Prihlásiť sa môžete 25.apríla tj. zajtra v čase od 15.00 do 18.00 hod. v klube jednoty dôchodcov u p. Kovaničovej.

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 25.apríla t.j. v stredu v čase od 08.00 do 10.00 hodiny bez dodávky elektriny tieto ulice:

M.R.Štefánika od č.d.460 po č.d.486, 492-506,1753

Riaditeľka MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že bude realizovať zápis detí do MŠ pre šk.rok 2018/2019 v termíne od 02.mája do 23.mája 2018, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Túto žiadosť si treba vyzdvihnúť v budovách MŠ na ulici M.Nešpora 1365 ako i na ulici Hviezdoslavova 1462, kde Vám budú zároveň podané bližšie informácie ohľadom zápisu. Termín treba dodržať. Info o vydaní Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ, Vám bude podaná v MŠ. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej šk.dochádzky, ktoré dovŕšili 5 rokov života, deti s odloženou šk.dochádzkou, deti s dodatočne odloženou šk.dochádzkou. Ostatné podmienky: deti vo veku 3,4 rokov, deti dvojročné, ale s vypestovanými hygienickými a kultúrnymi návykmi, ak však sú voľné miesta v triede, teda až po umiestnení trojročných detí.

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 26.apríla t.j. vo štvrtok v čase od 08.00 do 10.00 hodiny bude bez dodávky elektriny Kláštorné námestie č.1311,1313,1314

ZOOM optika Vás pozýva na predajnú akciu 1.Šaštínske Okuliarobranie, ktoré sa uskutoční dňa 26.apríla t.j. vo štvrtok v čase od 14.00 do 18.00 hod. pred predajňou ZOOM optiky na Námestí Slobody č.849. Počas akcie bude 50% zľava.

Oznamujeme občanom, že sa stratila malá hnedá čivava, ktorá počuje na meno Čiko. Kto by o jej pohybe niečo vedel, nech poskytne informáciu na t.č.0908 179556. Majiteľka poskytne nálezcovi odmenu

Firma Zama so sídlom v PD  Gbely príjme do zamestanania zvárača alebo pracovníčku do kovovýroby a skladu. Jedná sa o prácu na jednu smenu od 07.00 do 15.00 hodiny. Ďalšie info na t.č.0905 804 816 alebo osobne vo firme.

MsÚ oznamuje občanom, že dňa 27.apríla t.j. v piatok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v piatok ráno do 06.00 hodiny.

 

 

 

sastin bg dark