MsÚ oznamuje občanom, že dňa 19.januára t.j v piatok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v piatok ráno do 6. hodiny.

CVČ Beťárik pozýva rodičov s deťmi na korčuľovanie v Senici, ktoré sa uskutoční počas polročných prázdnin 2.februára t.j. v piatok. Ľadová plocha je rezervovaná len pre CVČ na hodinu pre korčuliarov ako aj úplných začiatočníkov, či malých hokejistov. Deti v sprievode rodiča majú podujatie zdarma, platia len rodičia a ostatné deti príspevok na cestovné a vstupné 5€. Predpokladaný odchod autobusu je o 10.00 hod. spred CVČ. Treba sa prihlásiť do konca tohto týždňa na t.č.0917932 772 alebo do správy na FB CVČ. Zároveň CVČ oznamuje, že aj v druhom polroku je možné sa prihlásiť do krúžkov. Kurz fit jogy pre začiatočníkov bez vekového obmedzenia bude v utorok o 16.00. Florbal pre dievčatá a chlapcov bez vekového obmedzenia detí zo ZŠ. Príďte si vyskúšať svoje florbalové skúsenosti v čase krúžku vo štvrtok o 15.00 hod.v telocvični ZŠ. Volejbalová prípravka otvára svoje dvere pre verejnosť a deti v čase ich tréningu v pondelok 22.januára o 15.00 hod. Pre deti od 06 do 10 rokov je pripravený krúžok Základy modelovania, kde si deti môžu vyskúšať modelovanie s rôznymi modelovacími hmotami a technikami. Na krúžky je potrebné sa prihlásiť do konca januára v CVČ.

sastin bg dark