Dňa 20.apríla t.j. v piatok sa uskutoční v našom meste Deň dobrovoľníctva pri príležitosti Dňa Zeme. V tento deň bude i zber papiera vo dvore ZŠ v Šaštíne od 07.15 hod. do 14.00 hod. a v ZŠ v Strážach od 07.15 hod. do 10.00 hod. Papier musí byť zviazaný a odvážený. Za tento papier dostanú všetky školy v našom meste koše na triedený odpad. Ďalšími akvitivami dňa budú: upratať námestie, priestor pri historických sochách, kalvárie, CVČ, knižnice, bytoviek, potokov a iné... Budeme radi ak sa k nám pridáte a spoločnou prácou sa nám podarí spraviť niečo pekné pre naše mesto. Bl.info sú na plagátoch. Nahlísiť sa môžete na t.č.0944 244 810 u p.Suchej.

Klub historických vozidiel Holíč v spolupráci s mestom Holíč Vás pozývajú na Jarnú motoristickú burzu náhradných dielov, literatúry a príslušenstva súčasných a historických vozidiel spojenú s výstavou veteránov, ktorá sa bude konať dňa 22.apríla t.j. v nedeľu od 07.00 do 12.00 hod. v areáli holíčskeho zámku.

Kominársky majster Peter Metelička oznamuje občanom, že v nasledujúcich dňoch bude spolu s kominármi s platným osvedčením kominára, v našom meste vykonávať čistenie a kontroly komínov, dymovodov, pripojenia vykurovacích spotrebičov a merania možného úniku oxidu uhoľnatého. O tomto Vám následne vystavia doklad "potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu," aj s hranatou pečiatkou a číslom osvedčenia kominára, podľa príslušných zákonov a vyhlášok, potrebný pre účely prípadnej kontroly, alebo pre poisťovňu. Kontroly budú vykonávaná postupne. Informácie o ďalších službách napr.revízia komína ku kolaudácii, kamerovanie, meranie ťahu komína Vám budú poskytnuté u revízneho technika p.Meteličku člena Komory kominárov Slovenska na t.č.0948 025 292. Pýtajte si od kominára jeho osvedčenie o odbornosti a kominárskych skúškach, že môže vykonávať čistenie a kontroly komínov a aj jeho občiansky preukaz, aby Váš doklad bol platný. Doklad musí obsahovať osobnú pečiatku kominára podľa zákona o Komore kominárov.

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 23.apríla t.j. v pondelok v čase od 09.00 di 13.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Komenského od č.d.1039 po č.d.1052,1056-1059,1416,1447,1458,1513

Lúčna 1,3

Metodova č.d.19,1018,1051,1054,1055,1060,1350,1396,1397,1448-1454

Námestie Slobody 777/A, 777/B,777/C, 942/C,943,945-947,949,950,951,952

M.Nešpora č.d.1038

Novoveská od č.d.937 po č.d.941

Pri Kadúbku od č.d.1167 po č.d.1174,1329-1344,1378,1553-1557,1614,1650,1660,1730/97

Slnečná 1164-1166,1175,1503

Zápotočná 975,976,1019,1020,1036

sastin bg dark