Mestský úrad oznmauje občanom, že dňa 18.januára t.j. zajtra sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v piatok ráno do 06. hodiny.

CVČ Beťárik Vás pozýva na podujatie Vysvedčenie s Beťárikom a korčuľovanie na zimnom štadióne v Senici dňa 01.februára 2019 piatok (deň polročných prázdnin). Deti, ktoré prinesú ukázať vysvedčenie majú dopravu aj vstup na ľadovú plochu zdarma. Čas odchodu bude upresnený podľa obsadenosti zimného štadióna, vyhlásený v mestskom rozhlase a zverejnený na Fb-CvČ Beťárik. Mladšie deti v doprovode rodičov majú vstupné aj dopravu zdarma, rodičia prispievajú 5€ na dopravu. Malým deťom treba zobrať prilbu. Deti bez doprovodu, musia odovzdať informovaný súhlas rodičov-tlačivo dostanente pri prihlásení. Na korčuľovanie je potrebné sa prihlásiť do 25.januára 2019 v CVČ alebo na t.č.034/6592871, alebo do správy na Fb. 

sastin bg dark