Na základe povinností, vyplývajúcich so zákona o odpadoch, Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že rozšírilo spoluprácu s Obvodným oddelením PZ Šaštín-Stráže. Príslušníci PZ budú v prípade zistenia porušenia zákona o odpadoch spolupracovať s pracovníkom ochrany životného prostredia pri udeľovaní pokút za vyvážanie odpadu na nepovolené skládky. Doteraz boli priestupky riešené dohovorom pracovníka na mieste, ktorý znečisťovateľov životného prostredia poučil o ich protiprávnom konaní. Od dnešného dňa t.j. od 05.októbra 2018 budú znečisťovatelia postihovaní blokovými pokutami, kde sa výška finančného postihu navýši o správne poplatky. Na  miestach vzniku a rozširovania takzvaných čiernych skládok boli osadené tabule s upozornením na zákaz. Veríme, že všetci chceme žiť v čistom prostredí a že toto opatrenie, aj keď je momentálne čiastkové, sa stretne s pochopením.

 

sastin bg dark