Dávame do povedomia občanom mesta, že mestký úrad od 1. augusta vytvoril pracovné miesto referenta ochrany životného prostredia. K tomuto kroku sa pristúpilo po dôkladnom zhodnotení úrovne aplikácie zákona o odpadoch v praxi, najmä jeho dodržiavania, resp. jeho nedodržiavania a porušovania.

Našim cieľom je zabezpečiť plnenie úloh a povinností na úseku odpadového hospodárstva. Dnes všetci vieme, že jedným z najväčších nebezpečenstiev pre životné prostredie je náš odpad. Neustále zvyšovanie tvorby rôznych druhov odpadu, vrátane komunálneho odpadu predstavuje problémy ekologického i spoločenského charakteru. Žiaľ, nie všetci sa správame ako zodpovední obyvateliía nášho mestečka, nie všetci si životné prostredie, v ktorom žijeme, chránime. Hovoria o tom kopy odpadu vyvezeného na okraje mesta, do lesných porastov, za cintorínom a na ďalších miestach.

Poverený pracovník, ktorý sa bude pohybovať v teréne, bude vykonávať hliadkovú a obchôdzkovú činnosť v obvode mesta a monitorovať celé územie. Úzko bude spolupracovať s kamerovým pracoviskom pri odhaľovaní negatívnych javov a protizákonnej činnosti. Zároveň bude prijímať osobné, telefonické a písomné oznámenia, podnety a sťažnosti fyzických a právnických osôb, bezodkladne ich vybavovať a riešiť v rozsahu kompetencií mesta. Vlastnou činnosťou bude odhaľovať, zisťovať, riešiť a stotožňovať páchateľov priestupkov na úseku dodržiavania VZN mesta. Bude úzko spolupracovať s políciou. Bude dostupný na tomto telefónnom čísle: 0951 103 744.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapoja do projektu za krajšie  a zdravšie mesto. Veríme, že postupnými krokmi a spoločnými silami sa nám bude dariť vytvárať podmienky pre spokojnejší život.

 TJ Spartak Stráže oznamuje svojím priaznivcom, že dňa 19.augusta 2018 t.j. v nedeľu o 14.00 hodine zohrá A mužstvo majstrovský futbalový zápas proti TJ Rohov.

Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, že poriada zájazd na termálne kúpalisko Podhajská dňa 06.septembra 2018. Cena zájazdu je 12€. Zapisovať sa bude v klube na námestí dňa 21.augusta 2018 v čase od 15.00 do 18.00 hodiny

TJ Slovan Šaštín oznamuje svojím priaznivcom, že dňa 19.augusta t.j. v nedeľu o 17.00 hodine zohrá A mužstvo majstrovský futbalový zápas proti TJ Kopčany. O 14.30 hod. zohrá dorast Šaštín majstrovský futbalový zápas proti TJ Chvojničan Radošovce. Dôchodci, ženy a deti majú vstup zdarma.

Reštaurácia a bar Alcatrass Brodské Vás srdečne pozýva na Hodovú zábavu, ktorá sa bude konať v dňoch 17-20. agusta. Do tanca a pre príjemné posedenie Vám budú v piatok hrať Bečkovi chlapci z TV Šlágr, v sobotu DJ Denoo, v nedeľu bude zlatý kliniec večera Igor Kmeťo st., ktorého po polnoci vystrieda DJ Denoo a v pondelok Cimbálová hudba. Lístky možno zakúpiť v bare Alcatrass Brodské M.Čulena 92 alebo pri vstupe.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 18.augusta t.j. v sobotu o 20.30 hod. sa bude premietať v amfiteátri RO Gazárka film Teória všetkého.

Firma Steip s.r.o. pozýva občanov na posedenie pri hudbe, ktoré sa bude konať v sobotu 18.augusta o 19.00 hodine pred hostincom Steip. Predávať sa bude guláš z diviaka, cigánske pečienky a langoše. O dobrú zábavu sa postará hudubná skupina Echo Band.

Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Farským úradom Vás srdečne pozývajú na vystúpenie 30-členného orechestra z mesta Pultusk v Poľsku, ktoré sa bude konať 17.augusta t.j. dnes o 20. hod. na nádvorí kláštora. V prípade nepriaznivého počasia bude vystúpenie v KD v Šaštíne.

MSSČK v spolupráci s farskou charitou a mesto Šaštín-Stráže organizujú zbierku použitých školských pomôcok, ktoré by ešte mohli poslúžiť iným. Príspevky do zbierky môžete nosiť v týždni od 20. do 24.augusta 2018 od 18.45 do miestneho oratória. Všetky vyzbierané predmety budú rozdelené do škôl v Šaštíne-Strážach.

sastin bg dark