Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.apríla t.j.v utorok bez dodávky elektriny nasledovné ulice.

V čase od 08.00 do 10.00 hod.

Nádražná č.d.1202

v čase od 12.00 do 14.00 hodiny

cesta do Gazárky 165,1766,1916/46

Chaty Gazárka od č.d.1 po č.d.167,178,1507,1639,1640,1683

Kominársky majster Peter Metelička oznamuje občanom, že v nasledujúcich dňoch bude spolu s kominármi s platným osvedčením kominára, v našom meste vykonávať čistenie a kontroly komínov, dymovodov, pripojenia vykurovacích spotrebičov a merania možného úniku oxidu uhoľnatého. O tomto Vám následne vystavia doklad "potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu," aj s hranatou pečiatkou a číslom osvedčenia kominára, podľa príslušných zákonov a vyhlášok, potrebný pre účely prípadnej kontroly, alebo pre poisťovňu. Kontroly budú vykonávaná postupne. Informácie o ďalších službách napr.revízia komína ku kolaudácii, kamerovanie, meranie ťahu komína Vám budú poskytnuté u revízneho technika p.Meteličku člena Komory kominárov Slovenska na t.č.0948 025 292. Pýtajte si od kominára jeho osvedčenie o odbornosti a kominárskych skúškach, že môže vykonávať čistenie a kontroly komínov a aj jeho občiansky preukaz, aby Váš doklad bol platný. Doklad musí obsahovať osobnú pečiatku kominára podľa zákona o Komore kominárov.

Kovotvar, výrobné družstvo hľadá väčší počet pracovníkov do výroby. Zabezpečujú dopravu do práce a späť. Nástup je možný ihneď. Bl.info na t.č.0902 948 906 u p.Vaculovej, alebo v sídle výrobného družstva Kovotvar.

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 25.apríla t.j. v stredu v čase od 08.00 do 10.00 hodiny bez dodávky elektriny tieto ulice:

M.R.Štefánika od č.d.460 po č.d.486, 492-506,1753

Riaditeľka MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že bude realizovať zápis detí do MŠ pre šk.rok 2018/2019 v termíne od 02.mája do 23.mája 2018, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Túto žiadosť si treba vyzdvihnúť v budovách MŠ na ulici M.Nešpora 1365 ako i na ulici Hviezdoslavova 1462, kde Vám budú zároveň podané bližšie informácie ohľadom zápisu. Termín treba dodržať. Info o vydaní Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ, Vám bude podaná v MŠ. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej šk.dochádzky, ktoré dovŕšili 5 rokov života, deti s odloženou šk.dochádzkou, deti s dodatočne odloženou šk.dochádzkou. Ostatné podmienky: deti vo veku 3,4 rokov, deti dvojročné, ale s vypestovanými hygienickými a kultúrnymi návykmi, ak však sú voľné miesta v triede, teda až po umiestnení trojročných detí.

Jednota dôchodcov oznamuje účastníkom zájazdu do Dunajskej Stredy dňa 24.apríla t.j. zajtra, že odchod autobusu bude o 07.00 hodine ráno z námestia so zástavkami ako obvykle. Ďalej JD oznamuje svojím členom, že klub bude otvorený v dňoch 25.04.2018 a 02.05.,09.05.2018 t.j. v stredu od 15.00 do 18.00 hod.

ZOOM optika Vás pozýva na predajnú akciu 1.Šaštínske Okuliarobranie, ktoré sa uskutoční dňa 26.apríla t.j. vo štvrtok v čase od 14.00 do 18.00 hod. pred predajňou ZOOM optiky na Námestí Slobody č.849. Počas akcie bude 50% zľava.

Oznamujeme občanom, že sa stratila malá hnedá čivava, ktorá počuje na meno Čiko. Kto by o jej pohybe niečo vedel, nech poskytne informáciu na t.č.0908 179556. Majiteľka poskytne nálezcovi odmenu.

sastin bg dark