Na základe povinností, vyplývajúcich so zákona o odpadoch, Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že rozšírilo spoluprácu s Obvodným oddelením PZ Šaštín-Stráže. Príslušníci PZ budú v prípade zistenia porušenia zákona o odpadoch spolupracovať s pracovníkom ochrany životného prostredia pri udeľovaní pokút za vyvážanie odpadu na nepovolené skládky. Doteraz boli priestupky riešené dohovorom pracovníka na mieste, ktorý znečisťovateľov životného prostredia poučil o ich protiprávnom konaní. Od dnešného dňa t.j. od 05.októbra 2018 budú znečisťovatelia postihovaní blokovými pokutami, kde sa výška finančného postihu navýši o správne poplatky. Na  miestach vzniku a rozširovania takzvaných čiernych skládok boli osadené tabule s upozornením na zákaz. Veríme, že všetci chceme žiť v čistom prostredí a že toto opatrenie, aj keď je momentálne čiastkové, sa stretne s pochopením.

Jednota dôchodcov oznamuje svojím členom, že dňa 18.októbra t.j. vo štvrtok o 14.30 hod. poriada v klube JDS na námestí Deň zdravého srdca s členmi občianského združenia Hlas nášho srdca. Pripravená bude prednáška a diskusia s kardiológom, možnosť nechať si odmerať krvný tlak, možnosť nechať si bezbolestne odmerať vnútroočný tlak očným lekárom, ukážky cvičenia pri chorom srdiečku, zdravé občerstvenie a srdečné výhry.JDS Vás všetkých pozýva.

sastin bg dark