Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 15. augusta 2018 o 16,30 hod. sa bude konať v zasadačke MsÚ o 16,30 hod. IV. mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva.

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje obšanom, že od 8. augusta 2018  vykonáva odpočet vodomerov. Občania, ktorí sa nezdržiavajú doma, môžu odpísaný stav vodomeru dať na viditeľné miesto.

 Aj v našom meste už môžete využívať stabilný internet od O2. Za inštaláciu neplatíte a teraz, s vhodným bonusom, máte napríklad Modrý O2 Internet na doma už za 10,-. Eur mesačne. Pre viac informácií navštívte predajňu O2 v Senici.

Dávame do povedomia občanom mesta, že mestký úrad od 1. augusta vytvoril pracovné miesto referenta ochrany životného prostredia. K tomuto kroku sa pristúpilo po dôkladnom zhodnotení úrovne aplikácie zákona o odpadoch v praxi, najmä jeho dodržiavania, resp. jeho nedodržiavania a porušovania.

Našim cieľom je zabezpečiť plnenie úloh a povinností na úseku odpadového hospodárstva. Dnes všetci vieme, že jedným z najväčších nebezpečenstiev pre životné prostredie je náš odpad. Neustále zvyšovanie tvorby rôznych druhov odpadu, vrátane komunálneho odpadu predstavuje problémy ekologického i spoločenského charakteru. Žiaľ, nie všetci sa správame ako zodpovední obyvateliía nášho mestečka, nie všetci si životné prostredie, v ktorom žijeme, chránime. Hovoria o tom kopy odpadu vyvezeného na okraje mesta, do lesných porastov, za cintorínom a na ďalších miestach.

Poverený pracovník, ktorý sa bude pohybovať v teréne, bude vykonávať hliadkovú a obchôdzkovú činnosť v obvode mesta a monitorovať celé územie. Úzko bude spolupracovať s kamerovým pracoviskom pri odhaľovaní negatívnych javov a protizákonnej činnosti. Zároveň bude prijímať osobné, telefonické a písomné oznámenia, podnety a sťažnosti fyzických a právnických osôb, bezodkladne ich vybavovať a riešiť v rozsahu kompetencií mesta. Vlastnou činnosťou bude odhaľovať, zisťovať, riešiť a stotožňovať páchateľov priestupkov na úseku dodržiavania VZN mesta. Bude úzko spolupracovať s políciou. Bude dostupný na tomto telefónnom čísle: 0951 103 744.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapoja do projektu za krajšie  a zdravšie mesto. Veríme, že postupnými krokmi a spoločnými silami sa nám bude dariť vytvárať podmienky pre spokojnejší život.

sastin bg dark