Administrátor
streda, 22. marec 2017

Smútiace rodiny Matejová, Sabadošová, Hájková, Ujhélyová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustil manžel, otec a dedo Anton Matejov  vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 07.septembra 2017 t.j.vo štvrtok  na cintoríne v Šaštíne.Zádušná svätá omša bude o 14.00 hodine v kostole na námestí. Po nej bude nasledovať smútočný obrad.