Administrátor
streda, 22. marec 2017

Smútiace rodiny Gachová, Tomíková, Plajsnerová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustil manžel, otec,starý otec a brat  Pavel Gach vo veku ned. 75 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 15. marca 2018 t.j.v štvrtok na cintoríne v Strážach. Zádušná svätá omša bude o 14.00 hodine v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.