Administrátor
streda, 22. marec 2017

Smútiaca rodina Kurková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje občanom, že ich navždy  opustila  matka, sestra,Anna Kurková vo veku 65 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 19. júla  2017 t.j. v stredu na cintoríne v Strážach. Zádušná svätá omša bude o 15.00 hod. v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.