Administrátor
streda, 22. marec 2017

Smútiaca rodina Haramachová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustila sestra a teta Irena Nováková vo veku 80. rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 03. mája 2018 t.j.vo štvrtok na cintoríne v Strážach. Zádušná svätá omša bude o 15.00 hodine v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.