Administrátor
streda, 22. marec 2017

Smútiaca rodina Barcajová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustila matka a stará matka Ľudmila Barcajová rod. Horná veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 02.novembra 2018 t.j. v dnes na cintoríne v Šaštíne. Zádušná sv.omša bude o 14.00 hod. v kostole na námestí, po nej bude nasledovať smútočný obrad.

Smútiace rodiny Weissová, Víteková, Vendleková, Žáková a Nemcová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy oupustila matka, starenka a prastarenka Anna Kukusíková rod Kučerová vo veku ned.93 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 05.novembra t.j.v pondelok na cintoríne v Strážach. Zádušná svätá omša bude o 14.00 hod. v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.