Smútiace rodiny Kormanová, a Mozoličová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustil manžel, ote, starý a prastarý otec Štefan Korman vo veku 75. rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 16. apríla 2018 t.j.v pondelok na cintoríne v Šaštíne. Zádušná svätá omša bude o 14.00 hodine v kostole v Šaštíne po nej bude nasledovať smútočný obrad.

sastin bg dark