Smútiace rodiny Hladíková a Jendrejáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec Ing. Ján Hladík vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 17.januára t.j.vo štvrtok na cintoríne v Strážach. Zádušná sv.omša bude o 13.00 hod. v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad. 

 

sastin bg dark