Smútiace rodiny Kokeňová a Machová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil brat a švagor Peter Macho vo veku 55 rokov.. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 21. augusta t.j. v utorok  na cintoríne v Strážach. Zádušná sv. omša bude o 15,00 hod. v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.

 

sastin bg dark