Smútiace rodiny Danielová a Vašková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustila manželka, matka,sestra, babka teta Ružena Danielová veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 17.októbra 2018 t.j. v stredu na cintoríne v Strážach. Zádušná sv.omša bude o 14.00 hod. v kostole v Strážach, po nej bude nasledovať smútočný obrad.

 Smútiace rodiny Dostálová, Urichová, Dostál Štefancová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že  ich navždy opustil otec, starý otec a brat Jaroslav Dostál vo veku 65. rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude občanom dodatočne oznámená. Smútiaca rodina ďakuje za pochopenie.

sastin bg dark