# Zobrazenia: 14
piatok, 16. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Štefanovi Bílikovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 30.03.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 51
utorok, 13. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Stanislavovi Jurčákovi,

Miroslavovi Sivákovi,

že do 27.03.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 55
pondelok, 12. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Marekovi Fialovi,

Miroslavovi Danielovi,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 29.03. 2018 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 80
streda, 07. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Radoslav Daniel,

Michal Kotúček,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 20.03.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 86
piatok, 02. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Pavlovi Balážovi,

že do 16.03.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 89
piatok, 02. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Marekovi Fialovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 14.03. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 101
štvrtok, 22. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Matejovi Pacalajovi,

Miroslavovi Bakošovi,

Ondrejovi Kotúčkovi,

Oľge Smutnej,

Rastislavovi Lechnerovi,

Pavlovi Balážovi,

Soni Danihelovej,

Milanovi Petríkovi,

že do 08.03.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 108
utorok, 20. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Michalovi Kotúčkovi,

Ivane Kadákovej,

že do 06.03.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 104
utorok, 20. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Janette Danihelovej,

že do 27.02.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark