# Zobrazenia: 15
streda, 23. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Emilovi Šmíkalovi,

Miroslavovi Fialovi,

Rudolfovi Bakanovi,

Oľge Smutnej,

že do 06.06.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 45
utorok, 15. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

že do 27.05.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 39
pondelok, 14. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslave Rybárovej Šimekovej,

Anne Zimkovej,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 27.05.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 35
pondelok, 14. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Plánkovej,

Lukášovi Tisoňovi,

Jozefovi Vaškovi,

Karolovi Stanickému,

Róbertovi Ferenčíkovi,

Helene Vlkovej,

Rastislavovi Danihelovi,

Lukášovi Hnátovi,

Antonovi Hnátovi,

že do 28.05.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 54
štvrtok, 03. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Ľubomírovi Klemonovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 16.05. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 51
štvrtok, 03. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Elene Javorkovej,

že do 15.05.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 72
piatok, 27. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Simone Šimekovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 10.05.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú

listovú zásielku a poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 56
streda, 25. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Milanovi Petríkovi,

že do 09.05.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 47
streda, 25. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Márii Kisovej,

Kvetoslavovi Danielovi,

že do 07.05.2018 majú

na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark