Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Marekovi Fialovi,

Róbertovi Palkovičovi,

Miroslavovi Bakošovi,

že do 28.07.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark