Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Juliane Čerňochovej,

Soni Danihelovej,

Lucii Jurčákovej,

Miroslavovi Fialovi,

Kvetoslavovi Danielovi,

Petronele Salajkovej,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 28. 07. 2017 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark