Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simeonovi Fodorovi,

že do 16.08.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark