Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jaroslavovi Gegušovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

že do 18.08.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku