Mesto Šaštín-Stráže o z n a m u j e

Miroslave Petríkovej,

že do 21.8.2017 má na Mestskom úrade

v Šaštíne-Strážach,

č. dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark