Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

Vladimírovi Katerincovi,

že do 26.10.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark