Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Kataríne Dujsíkovej,

že  do 26.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

sastin bg dark