Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Emílie Ferenčíkovej,

Petronele Salajkovej,

že do 06.11.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark