Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Juliane Čerňochovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 28. 11. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark