Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Pavol Baláž,

Miroslav Sivák,

Ján Mila,

Štefan Bílik,

Juliana Černochová,

Jozef Vašek,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 18.12.2017 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark