Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslave Smutnej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 25. 12. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark