Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jánovi Salajkovi,

Oľge Plankovej,

Vladimírovi Černochovi,

Zuzane Strašákovej,

Vladimírovi Bellovi,

že do 02.01.2018 majú na Mestskom úrade

v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark