Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Dane Salajkovej,

Anne Mazanovej,

Karolovi Stanickému,

že do 05.01.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark