Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

Dane Salajkovej,

Marcelovi Machovi,

Marekovi Fialovi,

Ondrejovi Kotúčkovi,

Ivane Kadákovej,

Miroslavovi Bakošovi,

Matejovi Pacalajovi,

Máriovi Jurčákovi,

Jane Ludasovej,

že do 11.01.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark