Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslavovi Sivákovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 11. 01. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark