Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Diane Rozborovej 2x,

Rastislavovi Lechnerovi,

Jaroslavovi Gegušovi,

Oľge Smutnej,

Pavlovi Balážovi,

Juliane Čerňochovej,

Soni Danihelovej,

Milanovi Petríkovi,

že do 07.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark